Barn ska så klart kunna visa benen

Uppsala borde göra som Malmö och fråga förskolepersonal om hedersförtryck.

Ledarkrönika 9 november 2021 06:08
Detta är en ledarkrönika. UNT:s ledarsida är liberal.

Pojkar och flickor i förskolan som inte får leka ihop, inte sitta tillsammans eller hålla varandra i handen, inte vara i samma rum på vilan. Barn, ofta flickor, som inte får byta om inför andra. Som måste gå täckta och som säger att förskolepersonal inte får visa sina armar eller fötter. Pojkar som inte får klä ut sig och ta på en klänning, pojkar som tvingas övervaka systrar, vårdnadshavare som är rädda för att barn som leker fritt kan bli homosexuella.

Barn som inte får sjunga julsånger och som tror att man blir smutsig och får prickar av att äta fläsk. 

En treåring flicka som vill ta av sig slöjan, då den är "obekväm, kliar och är i vägen", men som inte får det för föräldrarna. Föräldrar som säger att deras flickor inte får "sova i endast blöja" på vilan, eftersom deras bara ben inte får synas. 

Malmö stads rapport "Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor - erfarenheter och behov av stöd", av forskaren Hanna Cinthio, är ingen rolig läsning. Personal på 13 kommunala förskolor har fått berätta om vad de ser. Studien visar också att många som jobbar i förskolan är osäkra på hur de ska hantera konflikter med föräldrar. Ska man sluta med vissa lekar? Förmå barn att behålla kläderna på trots sommarvärme? När ska man ta konflikten med föräldrarna? 

Och då finns det också barn som inte alls går på förskola, och barn som går på ickekommunala förskolor för att sedan direkt börja i en friskola. Vad händer med barnen som inte ens kommer i kontakt med vuxna som reagerar på hedersförtryck? 

Anledningen till att förtrycket börjar så tidigt är för att det ska bli självklart för barnen.

Kan samma mönster tänkas finnas i Uppsala? När jag frågar Mariet Ghadimi, från Uppsalabaserade Tris - tjejers rätt i samhället - säger hon att inget egentligen talar emot att det inte skulle finnas även här. 

– Vi märker på vår hjälpchatt att yngre barn hör av sig. Barn ställer frågor om man måste bära slöja, och vem de får leka med, berättar Ghadimi. Hon nämner också att Tris är på gång med en ny kampanj, där den ena affischen har texten "Hedersrelaterat våld och förtryck har ingen åldersgräns - även små barn utsätts". 

Det är viktigt att de små barnen uppmärksammas, eftersom de sällan kan föra sin egen talan. Ett barn i blöja förstår inte varför man inte får visa benen, eller varför den kliande slöjan inte får tas av i sommarvärmen. Utan stöd av vuxna kommer dessa barn aldrig få hjälp.

Uppsala kommun borde göra som Malmö: Börja med att fråga förskolepersonalen vad de ser. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa