Även Oxfam hade kunnat få en kritisk fråga

Den globala fattigdomen - bäst bekämpad med frihandel eller en global förmögenhetsskatt?
Den globala fattigdomen - bäst bekämpad med frihandel eller en global förmögenhetsskatt?

Att nya globala skatter skulle lösa fattigdomsproblemen är ingen objektiv sanning.

Ledarkrönika 23 maj 2022 15:04
Detta är en ledarkrönika. UNT:s ledarsida är liberal.

Veckan inleddes med Världsekonomiskt forums årliga toppmöte i Davos. På måndagen släppte därför Oxfam en rapport om fattigdomen i världen. Organisationen argumenterar bland annat för en global förmögenhetsskatt. 

I rapporten “Profiting from Pain” slår Oxfam fast att pandemin, och stigande mat- och energipriser på grund av kriget i Ukraina, försvårar fattigdomen i världen. Över 800 miljoner människor kan leva i extrem fattigdom vid årets slut, varnar organisationen. 

Fattigdomen behöver mycket riktigt uppmärksammas och motverkas. Risken är att ytterligare miljontals kommer att hamna i extrem fattigdom. Krisen är akut. Problembeskrivningen är det bara att instämma i. Men är det frihandel och marknadsekonomi som är "felet"? Och är därmed nya eller högre skatter – som en fast global förmögenhetsskatt - lösningen? Oxfam får förstås förespråka det. Men det är politik och ideologi - inte objektiv sanning.

 

Ändå verkade det sistnämnda vara utgångspunkten i P1 Morgon när Suzanne Standfast, generaldirektör på Oxfam i Sverige, och den liberale idéhistorikern Johan Norberg hade bjudits in för att diskutera frågan (23/5). Norberg hade föga förvånande invändningar mot att beskattning skulle lösa den globala fattigdomen. 

Programledaren frågade: "Är det inte rimligt att de allra rikaste bidrar i form utav en skatt till exempel?" 

Norberg försökte återigen beskriva problemet ur ett marknadsliberalt perspektiv. Han tog upp att covidnedstängningar, stimulanspaket, kriget och exporthinder för livsmedel är angrepp på fria öppna marknader. Men att Oxfam trots det beskriver det som att vi skulle ha för fria marknader och för många framgångsrika företagare.

"Men är det inte rimligt att de väldigt framgångsrikaste bidrar då, till de allra fattigaste?", envisades programledaren.

Norberg upprepade att jo, de bidrar och ska bidra, men lösningen är inte att slå mot framgångsrika företag som levererar mat och vaccin. De stora summorna slösas bort av stater.

Programledaren igen: "Mångmiljardärerna, de ska inte bidra på något sätt då?"

 

Oxfams Suzanne Standfast fick däremot - utan att bli avbruten - betona hur viktigt det är med omfördelning och skatter. Inga direkt kritiska frågor. Samtalet avrundades med en fråga om vad pengarna från beskattning skulle kunna gå till. Och mat på bordet?, lade programledaren till. Och mat på bordet, svarade Standfast.

Hon skulle åtminstone ha kunnat få en fråga om vad det finns för belägg för att nya skatter skulle motverka fattigdom. Nu framställdes det i stället som en sakupplysning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa