Även antivaxxare är människor

Alla som inte har vaccinerat sig mot corona tillhör inte den grupp som har mässlingfester eller tror att man får autism av vaccin.

Ledarkrönika 1 januari 2022 04:06
Detta är en ledarkrönika. UNT:s ledarsida är liberal.

Sverige har en hög vaccinationstäckning när det kommer till de vaccinationer som erbjuds i det allmänna vaccinationsprogrammet. En bra bit över 90 procent är vaccinerade. När det kommer till covid är drygt 80 procent av alla svenskar över 12 år dubbelvaccinerade och många står i kö för att få den tredje dos. Alla som inte har vaccinerat sig mot corona tillhör således inte den grupp som har mässlingfester eller tror att man får autism av vaccin. 

 

Att inte vaccinera sig, att vara en “antivaxxer”, har dock blivit vår tids pestsmitta - och inte enbart för att de bidrar till spridningen av vår tids pest - utan kanske framför allt för att vaccinvägran betraktas som moraliskt förkastligt.

 

UNT:s ledarsida har tidigare skrivit att man har rätt att inte vaccinera sig, men att man då exempelvis inte kan kräva att få arbeta med riskgrupper inom äldreomsorgen. Naturligtvis bör folk vaccinera sig. Det finns inga vetenskapliga belägg som tyder på att vaccinet är skadligare än själva smittan och det är således fullt rimligt att ifrågasätta dem som väljer att inte ga sprutan.

 

Men tonen i debatten har på senare tid hårdnat. Jan Guillou anser i Aftonbladet (19/12) att folk som dör i covid ska betala sin egen begravning. Carsten Jensen avslutar en text med den skrämmande slutsatsen att: “Och om vi inte får korrigera dem så kommer viruset att göra det” i DN (14/12). När musikern Ken Ring la upp en bild på sig själv där han låg på sjukhus - vilket först antogs vara covid men senare visade sig vara malaria - hånades han. Han fick skylla sig själv eftersom han tidigare lagt upp ett vaccinkritiskt inlägg på sociala medier.

 

Svensk debatt är ofta väldigt svart-vit. De vars åsikter inte faller inom ramen för det allmänna narrativet, blir ofta demoniserade eller påstås ha en tveksam människosyn.

 

Det finns dock mängder av riskbeteenden som kostar samhället mycket pengar och skapar stort lidande. Varför ska vi exempelvis ge gängkriminella sjukvård? Ska rökare och överviktiga skylla sig själva? Man kan också argumentera för att det är värre att ta en aktiv risk för att försämra sin hälsa (som alkohol, rökning, bergsklättring) än de som tar ett passivt beslut för att riskera sin hälsa, som i fallet vaccin.

 

Risken finns också att vaccinkrav och -tvång, indirekta eller direkta, underminerar tilltron till sjukvården och viljan att ta även andra vaccinationer. Världens första antivaxx-rörelse startade som ett svar på just vaccinationskrav mot smittkoppor i Storbritannien.

 

Snarare än håna dem som inte vill vaccinera sig borde man acceptera att människor fattar dåliga beslut för sin hälsa. Och de borde fortfarande behandlas som människor om de blir sjuka. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Vaccinationskrav för nyanställda i kommunen – men inte nu under coronapandemin

Vaccinationskrav för nyanställda i kommunen – men inte nu under coronapandemin

Debatt: Tillsätt en kommission för stärkt krisberedskap

Tillsätt en kommission för stärkt krisberedskap

Ledare: Ledarlöst land i pandemins inledning

Ledarlöst land i pandemins inledning

Så länge ska du vänta med dos 3 om du varit sjuk

Så länge ska du vänta med dos 3 om du varit sjuk

Insändare: Vems är felet?

Visa fler