Tråkigt för L att Jimmie Åkesson hatar elbilar

Regeringens beslut att med kort varsel slopa bonus till elbilar rimmar illa med Liberalernas ambitioner.

Krönika 8 november 2022 17:00
Detta är en ledarkrönika. UNT:s ledarsida är liberal.

I valrörelsen gjorde Liberalerna ett stort nummer av att både Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen ansåg att partiet hade en bra miljö- och klimatpolitik. Liberalerna var garanten inte bara för en ”liberal” borgerlig regering, utan även för en ambitiös och hållbar klimatpolitik.

Det var då. Sedan klev Jimmie Åkesson in förhandlingsrummet.

 

Om det är något som är tydligt är det hur mycket Sverigedemokraterna älskar bensin- och dieselbilar. Och hur mycket de avskyr elbilar. Partiet har konsekvent motsatt sig den bonus som utgått till dem som köper en ny elbil. I måndags gick regeringen Sverigedemokraterna till mötes – på ett närmast spektakulärt sätt.

Med bara en dags varsel avskaffas klimatbonusen för elbilar. Inga bilar köpta eller beställda efter tisdagen 8 november kommer att erhålla någon bonus. Både att beslutet har stressats fram och hur det motiveras känns märkligt. Särskilt som nya klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari bara någon dag tidigare betonat hur viktigt det är att ”öka takten på elektrifieringen”.

I stället får vi dyrare elbilar, men billigare bensin och diesel. En tillfällig sänkning av fossila drivmedel går att förstå givet det ekonomiska läget, men kombinerat med en slopad klimatbonus är det svårsmält. Särskilt som regeringen motiverar sitt beslut med att ”kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar bli jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil”.

Men om målet är att elektrifiera landet, att få fler att byta fossilt mot el, varför då inte behålla en åtgärd som gör det mindre ekonomiskt kostsamt att köpa en elbil när den gamla bensin- eller dieseltrotjänaren har gjort sitt? Om man menar allvar med att detta är prioriterat borde ju snarare skillnaden bli ännu mindre, kanske till och med att den fossilfria varianten i vissa fall blir billigare.

Genom att både sänka skatten på fossila drivmedel och ta bort klimatbonusen, ökar regeringen tvärtom kostnaderna för att äga och köra en elbil jämfört med en bensin- eller dieselbil.

 

Det är en klen tröst att man vill satsa på en fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur. Det är inte brist på laddstolpar som får potentiella köpare att avstå en elbil.

Gissningsvis tror inte heller klimat- och miljöministern att det här är en rimlig åtgärd. Hennes eget parti ville före valet bara se en utfasning av stödet över flera år.

Att regera i koalition innebär alltid kompromisser. Men sverigedemokratiskt elbilshat var nog inte den miljöpolitik Liberalerna såg framför sig att genomföra.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa