Kritiken bygger på lösa påståenden

På UNT:s ledarsida (18/7) påstås att Naturskyddsföreningen sprider ovetenskapliga råd, med referens till en delfinansierad konferens. Ledartexten bygger på missuppfattningar och lösa påståenden.

22 juli 2019 01:00

Naturskyddsföreningen delfinansierade en konferens i Kenya i juni om agroekologi-jordbruk som bygger på lokala förutsättningar och kretsloppstänkande. Där lyftes också ekologisk odlings roll för minskad fattigdom och ökad matsäkerhet i regionen.

Presentatörerna gav flera infallsvinklar och åsikter. Givetvis betyder inte vår delfinansiering av en konferens att vi ställer oss bakom alla olika åsikter som framförs.

Ledarsidan befarar att agroekologi förvärrar svältande människors livssituation. Men i stället är det precis tvärtom.

Agroekologisk odling ger bättre möjligheter att möta nuvarande och kommande effekter av klimatförändringar, med snabba positiva resultat för de utarmade jordarna i Afrika. Kompost, samodling av grödor, förbättrad växtföljd, högre biologisk mångfald och plantering av träd på åkrar bidrar till högre skördar. Fler olika grödor ger familjerna bättre kosthållning och även en inkomst från de grödor som säljs på marknaden. På så vis kan fler familjer på landsbygden permanent lämna fattigdomen. Vårt stöd till samarbetsorganisationer i Östafrika bidrar till långsiktigt positiv landsbygdsutveckling.

Ledarsidan påstår att vår samarbetspartner Masipag i Filippinerna har saboterat ett genmodifierat risodlingstest i landet. Dock finns inga belägg för att de deltog i aktionen. Däremot har de uttryckt stöd för den i efterhand vilket vi kritiserat.

Ledarsidan rekommenderar att man tar våra budskap med en nypa salt. Det får den gärna göra med sina egna källor.

Svar direkt:

Ledarsidans referenser till konferensen i Kenya bygger på lättillgänglig förstahandsinformation. På den agro-ekologiska konferensens hemsida finns talarlistor och presentationer att tillgå, material som vittnar om en högst tvivelaktig vetenskaplig nivå på några av de ”experter” som bjudits in att föreläsa.

Fritt meningsutbyte berikar vetenskapen. Däremot ställer sig ledarsidan tveksam till om det effektivaste sättet att (med skattepengar) bekämpa fattigdom och öka kunskapen om jordbruksmetoder är att låta vetenskapsmän som övriga forskarvärlden håller på armlängds avstånd sprida påståenden utan vetenskaplig täckning.

Vad gäller Masipag identifierade de filippinska myndigheterna tidigt medlemmar i organisationen som delaktiga, organisationen är fortsatt öppen med sitt stöd för attacken. Det borde vara nog för att ifrågasätta lämpligheten i att tilldela ekonomiskt stöd till organisationen.

Lobbyorganisationer som Naturskyddsföreningen är en värdefull del av demokratin men de bör ses för vad de är: agendadrivande organisationer, inte oberoende expertorgan.

Emma Høen Bustos

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Lexén