Hög tid för Lex Anders

20 februari 2013 13:37

Debattartikeln av överläkaren och neurokirurgen Anders Holtz i fredagens UNT har väckt starka reaktioner. Holtz drabbades 2012 av cancer i bukhinnan och förstod snart att den enda klinik som skulle kunna utföra ett ingrepp av livräddande art var Uppsala Cancer Clinic, UCC. Med stöd från sina kolleger vid Akademiska sjukhuset valde han att opereras där i januari i år.

Holtz påpekar i UNT att det krävs en alldeles speciell talang och erfarenhet för att utföra en operation av detta slag. Doktor Haile Matheme som är den drivande kraften bakom UCC har utfört nästan 800 liknande ingrepp. Samtliga landsting – utom det i Uppsala – har under hösten remitterat patienter till UCC. Akademiska sjukhuset har i stället remitterat motsvarande patienter till vård utomlands.

 Förhållandet mellan landstinget, Akademiska sjukhuset och UCC har varit en sorglig följetong i snart ett år. Haile Matheme startade UCC eftersom han inte ansåg sig få det stöd han behövde för sin verksamhet vid Akademiska. I stället har Akademiska, liksom flera andra universitetssjukhus, satsat på att bygga upp en egen kompetens på samma område som Matheme. Men det är en vanlig uppfattning att Matheme alltjämt är den bäste läkare som står att få.

Ändå råder remisstopp från Akademiska till UCC eftersom man inte kunnat sluta något vårdavtal. Många patienter skulle föredra att opereras vid UCC, men alla har inte råd att betala ur egen ficka.

 Man kan tycka att avancerad vård av detta slag hör hemma på ett stort sjukhus och inte på en mindre enskild klinik. Kirurgiprofessorn Lars Påhlman har med detta som argument tidigare kritiserat att Matheme öppnat eget. Men i UNT den 8 februari säger nu också Påhlman att remissförbudet till UCC måste hävas. Ingen annan verksamhet som finns i dag kan mäta sig med den som bedrivs där – och då måste läkaretiken rimligen leda till att patienter remitteras dit där de har störst chanser att få den behandling som behövs.

Det är omöjligt att säga emot. Det finns patienter som i dag bara kan behandlas vid UCC och ha en chans att överleva. Landstingets och Akademiska sjukhusets prestige kan inte få väga tyngre än omsorgen om dessa. De argument om avsaknad av vårdavtal och liknande som använts kan inte längre få styra. Om politikerna i landstinget, oavsett parti, menar allvar när de säger att det viktiga är vården i sig och inte i vilken form eller under vilken huvudman den bedrivs så kan slutsatsen av den situation som nu råder och som Anders Holtz så väl beskriver bara bli en:

Släpp prestigen och lätta på formaliteterna! Börja förhandla på allvar med UCC så att människor inte längre behöver oroa sig för att inte kunna få den bästa vård som står till buds. Kalla gärna den överenskommelse som då kan träffas för Lex Anders.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!