Heliga ”preventivmedel” hjälper inte kvinnor

Abortmotståndare sprider missvisande information.

19 juli 2019 03:00

Abort- och preventivmedelsmotståndare är kreativa, välfinansierade och har intelligenta kampanjorgan. Femm foundation, som har tagit fram en app med omkring 400 000 nedladdningar, är ett bra exempel på just detta. Organisationen säger sig arbeta för kvinnors rätt till kunskap om sin menscykel och fertilitet, och appen används som ett verktyg för att uppnå målet. Det finns tre olika användningsområden: bli gravid, undvika graviditet eller få hjälp att analysera menscykeln. Appen marknadsförs som en möjlighet att ersätta preventivmedel, trots att statistik visar att metoder som denna fallerar i hela 33 procent av fallen.

Femm skiljer ut sig som den troligen första ideologiskt drivna appen av sitt slag. Information som ges antyder att p-piller och andra hormonella preventivmedel skulle vara skadliga, enligt en granskning av The Guardian. Organisationen har inga legitimerade läkare i hemlandet USA, utan backas upp från Chile med bristande medicinsk kompetens. Finansiering kommer också från organisationer som arbetar mot abort.

Trots tveksamma finansiärer och agendadriven information kan appen säkerligen användas som ett harmlöst instrument av den som har kunskap nog att förstå dess brister. Värre är det när organisationen tar informationen ut ur appen och in i klassrummen. Med hjälp av den nigerianska organisationen Doctor’s Health Initiative (DHI) utbildar Femm kvinnor i rurala områden i Nigeria.

Filmer på Femm:s Youtube-kanal visar hur en DHI-representant håller en föreläsning för en grupp kvinnor som är analfabeter. En deltagare som tillfrågas vad hon lärt sig förklarar att hon nu känner till vilka dagar som är ”säkra”. Så sent som i mars demonstrerade DHI mot abort med budskap som att många sexpartners kan leda till äggstockscancer och att aborterade foster kommer hemsöka kvinnan.

Under ett forum för kvinnors rättigheter i FN marknadsförde ärkebiskop Bernito Auza, Heliga Stolens permanenta representant i FN, Femm-metoden. Han sade bland annat att moderna preventivmedelsmetoder inte respekterar kvinnans fulla värdighet. Underliggande finns en tydlig värdering av kvinnors rätt till sexuell frigörelse.

Nigeria har oerhört hög mödradödlighet, mycket på grund av dess extrema antiabortlagar (Guttmacher Institute). Att vända sig till utsatta kvinnor med falsk, missvisande religiöst driven information är allvarligt och när åsikter framställs som fakta kan det få förödande konsekvenser. Femm-utbildning kan inte hjälpa nigerianska kvinnor, varken med att undvika oönskad graviditet eller skydda dem mot hiv, som också tyvärr är mycket vanligt i landet. Viljan hos vissa grupper att styra kvinnans rätt till sin egen kropp är enorm.

Det räcker inte för dem att själva välja bort abort och preventivmedel, andra måste övertygas. Femm foundation säger sig vilja hjälpa kvinnor att ta kontrollen över sin kropp, i själva verket vill de på ett slugt sätt själva vara de som tar makten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!