Gör a-kassan obligatorisk

En allmän och gemensamt finansierad a-kassa skulle medföra att alla skulle ha rätt till samma försäkringsskydd.

26 september 2011 00:00

Det finns mycket som talar för att arbetslöshetsförsäkringen helt och hållet borde bli obligatorisk och solidariskt finansierad. Genom att sprida riskerna till ett större kollektiv skulle också avgifterna kunna bli desamma oavsett bransch.
Arbetslöshetsförsäkringen är en udda fågel bland våra socialförsäkringar. Den administreras av de enskilda fackförbunden, men bekostas samtidigt till stor del av arbetsgivarnas sociala avgifter. Men finansieringen av a-kassan talas det inte alltid så högt om. Delvis för att det inte är helt enkelt att förklara hur pengarna skickas fram och tillbaka mellan systemen, men också för att ingen egentligen är särskilt intresserad av att belysa frågan.

Det har bidragit till att många a-kassemedlemmar tror att det är deras avgifter, som helt och hållet finansierar kassans verksamhet. Men så är det inte. Även om de senaste årens avgiftshöjningar har ökat graden av självfinansiering i systemet till cirka 40 procent av den totala kostnaden.
Alla som jobbar, även de som inte är med i en a-kassa, är med och bidrar till dess finansiering via de sociala avgifterna som tas ut för varje arbetstagare. Ändå är a-kassan, till skillnad från exempelvis sjuk- och föräldraförsäkringen, inte allmän.
Eventuell ersättning från a-kassan är högre för dem som betalar medlemsavgiften. De som inte vill eller inte har råd att vara medlem i en kassa får nöja sig med ett sämre försäkringsskydd.

Det är dock långt ifrån självklart att a-kassan ska fortsätta att vara undantaget som bekräftar regeln bland socialförsäkringarna.
Stödet för en reform ökar. Enligt en opinionsundersökning som Demoskop utfört för arbetsgivarorganisationen Almegas räkning anser 62 procent av svenskarna att a-kassan borde vara obligatorisk och gemensamt finansierad. 50 procent anser dessutom att kassan borde skötas av staten.

Två företrädare för Almega, Ulf Lindberg och Marie Silfverstolpe, anser dock inte att en sådan förändring av a-kassan skulle vara tillräcklig. I en debattartikel i Svenska Dagbladet föreslår de att a-kassan och sjukförsäkringen bör slås samman.
Utspelet från Almega är inte helt taget ur luften. Enligt Demoskops undersökning har förslaget stöd av hälften av svenskarna. Det finns också mycket som talar för att en sådan förändring skulle kunna underlätta för vissa grupper i samhället. I synnerhet skulle det undanröja alla tröskeleffekter som i dag uppstår när någon går från att få ersättning av sjukförsäkringen till att få ersättning av a-kassan.

En ökad trygghet att försäkringen faktiskt kommer att betalas ut skulle dessutom medföra att den enskilde skulle ha mer kraft att klara den omställning det är att gå från att vara sjukskriven till att bli arbetssökande och slutligen få ett jobb.
De enskilda och branschstyrda a-kassorna är inte förenliga med dagens samhälle. Det är hög tid att de görs obligatoriska på ett eller annat sätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!