Folk mår bra av att titta på porr

Anti-porrmoralismen förhindrar inga sexuella övergrepp.

5 september 2019 06:00

Pornografi rör som bekant upp starka känslor. Det allra senaste exemplet var när Socialdemokraternas kvinnoförbund för ett par veckor skrev en artikel om att porr bör klassificeras som “hets mot folkgrupp, mot kvinnor”, med syftet att motverka kvinnohat och våld mot som porren antas bidra till. Likaså har lobbyorganisationen Porrfri barndom som driver frågan om porrfilter i svenska skolor samt debattören och kriminologen Nina Rung, argumenterat för åtgärder mot porren på senare tid.

Rung har bland annat gjort sig känd för uttalanden om att porrberoende leder till till att man blir sexuellt attraherad av barn och djur(!), samt att det finns en stark koppling mellan porrkonsumtion och sexuella övergrepp. Emellertid finns det ganska lite som talar för det.

Såsom mycket annan samhällsvetenskaplig forskning stöter man ständigt på problemet att man kan påvisa korrelation, men inte kausalitet. Det finns exempelvis forskning som visar att folk som begått övergrepp har konsumerat grov porr i högre utsträckning än andra. Men det är svårt att påvisa det är just porren som orsakar övergreppen. Det kan lika väl handla om en medfödd preferens för sexuellt våld.

Å andra sidan finns forskning som pekar i rakt motsatt riktning. Porrinnehav var i kommuniststaten Tjeckoslovakien förbjudet och förenat med fängelsestraff mellan år 1948-1989. Sedan förbudet togs bort - och den fria internetporren tillkommit och exploderat i omfattning - har forskare kunnat notera en minskning av våldtäkter i regionen med 40 procent. En tänkbar förklaring är att porren har blev en mer tillgänglig väg för de som annars hade begått övergrepp. Men även här, kan många andra faktorer också ha spelat in. Ökat välstånd till följd av kapitalismens genomslag i landet, kan till exempel också ha bidragit till utvecklingen.

Feministiskt initiativ har föga förvånande hoppat på den pånyttfödda vågen av anti-porrmoralism. I Simrishamns kommun, där Gudrun Schyman leder partiet, lät man utreda Porrfri barndoms förslag om porrfilter i kommunens skolor. Förvaltningen kom dock att såga förslaget tidigare i år. Förutom att förslaget är dyrt och tekniskt problematiskt (filtret träffar antingen för snävt eller för brett) menade man också att filtret kan skapa en falsk trygghet, som minskar drivkraften att belysa frågor om porr och porrkonsumtion i skolan och för den delen hemma, bland föräldrar.

Porr är populärt och inte sällan direkt kvinnoförnedrande även i sin mainstream-variant. Det är inte märkligt att feministiska blickar riktas dit när sexualbrottsligheten ökar. Men i grund och botten bedrivs produktionen under reglerade och ömsesidiga förhållanden, och de flesta konsumenter lider varken av något beroende eller begår några övergrepp. Folk konsumerar allt som oftast porr för att det förbättrar deras livskvalitet. Varken mer eller mindre. Det borde ingen stå i vägen för.

Signerat

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!