Fem fel i Fulleröplaner

Planerna på ett stort upplevelsecentrum i Fullerö söder om Storvreta med bland annat vikingapark och galleria för en miljon besökare årligen ligger fast.

30 april 2011 00:00

De ursprungliga planerna har modererats något men i kommunens fördjupade översiktsplan för Storvreta som ställs ut från och med 5 maj omfattar ett vidsträckt område där den stora attraktionen ska bli vikingaparken som står på ett ben av fakta och ett annat ben av fiktion. Förslaget har tidigare bemötts med kritik och planerna ger ingen anledning till omvärdering.

Minst fem fel finns förknippade med Fulleröplanen. Ett fel presenterades på UNT Debatt den 27 april där tre arkeologer redovisade närstudier av temaparken och där funnit att det amerikanska bolag som projekterat området hemfallit åt den historiskt felaktiga vikingaromantiska syn som började florera på 1800-talet och som sedan hållit i sig. Vikingar med behornade hjälmar andra attribut att förtiga hör inte hemma i den historiska miljön intill området som kan ses som Svearikets vagga och med en rad verkliga lämningar från bland annat vikingatiden. Det vore riktigt pinsamt om ett sådant upplevelsecentrum skulle bli Uppsalas sätt att visa upp sin gamla historia.

Påslaget på miljön i form av ökade utsläpp från den ökade trafiken är det andra stora felet. I Fullerö park-konceptet räknar exploatören med en miljon besökare per år. Eftersom en stor parkeringsplats ska anläggas får man förutsätta att dessa besökare väntas komma med bil. Det ligger ju också i konceptets kärna eftersom anläggningen placeras strategiskt intill E 4. Att järnvägen också passerar hjälper inte eftersom de personer som förutsätts kombinera besöket i Vikingaparken med shopping i den intilliggande gallerian knappast tar tåget från exempelvis orterna i nedre Norrland, runt om i Norduppland eller längre bort ifrån.

Det tredje felet är projektets bärkraftighet, som inger tvivel. Handelns utredningsinstitut har undersökt förutsättningarna för Fullerö park och då funnit att det kan uppnå bärkraftighet först om man räknar med ett besöksantal på två miljoner per år. Med detta skulle Vikingaparken i Fullerö tangera samma nivå som Sveriges besöksmål nr 1, Liseberg i Göteborg. Det är knappast realistiskt. Exempel från andra platser i landet visar tvärtom att temaparker av det här slaget ofta blir förlustaffärer.

Det fjärde felet är att handeln i hela Uppsalaområdet skulle påverkas av den galleria som planeras. Främst skulle Storvreta som samhälle påverkas med förändrade köp- och resvanor. Storvreta har goda förutsättningar för pendling med kollektivtrafik men sannolikt skulle Storvretaborna ta bilen till Fullerö park för att handla.

Det femte felet är att Fullerö park är ett av många exempel på samhällsplaneringens förfall i kommunen. Fri företagsamhet i all ära men det kan inte vara kommunens uppgift att förverkliga dessa planer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!