Döm fler gärningsmän

6 september 2019 06:00

I går hölls en manifestation under namnet "#rättslösa" i Uppsala. Liknande manifestationer har på sistone arrangerats i flera andra svenska städer. Syftet är att uppmärksamma sexualbrottsärenden och – som hashtaggen antyder – rättsväsendets brister. "Polisen behöver mer resurser och utbildning för att kunna hantera den här typen av brott", som en av personerna bakom manifestationen uttrycker det (Unt.se, 5/9). Enligt kvinnojouren finns det nu 236 pågående sexualbrottsärenden i Uppsala.

Sexualbrotten mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Även om kvinnor numera i högre grad anmäler övergrepp – anmälningar om våldtäkt har på ett decennium ökat från ungefär 4000 per år till över 5000 i Sverige – är det sedan svårt att få upprättelse. En del målsäganden orkar inte ta sig igenom hela rättsprocessen, eller har gjort en så sen anmälan att en utredning försvåras. Och beviskraven är tuffa. Hellre fria än fälla, som rättsprincipen lyder.

Men att endast ungefär fem av hundra anmälningar om våldtäkt leder till fällande dom, som Brottsförebyggande rådet (Brå) tidigare i år konstaterade, är besvärande. I rapporten ”Våldtäkt från anmälan till dom – En studie av rättsväsendets arbete med våldtäktsärenden” slog Brå även fast att oavsett hur bra polis och åklagare arbetar kommer många anmälningar ändå inte att kunna leda till fällande dom.

Men även om sexualbrott är svårhanterade måste polis och rättsväsende göra vad som göras kan. Samtidigt som anmälningarna – även för våldtäkter mot pojkar och män – har ökat, har antalet åtal och fällande domar inte gjort det. När Brå har granskat anmälningar har myndigheten bedömt att drygt hälften av de fall som man tittat på trots allt har haft potential att leda till dom.

En tillsynsrapport från åklagarmyndigheten och polisen har också landat i slutsatsen att det finns förbättringar att göra. Om man missar att exempelvis topsa både offer och misstänkt gärningsman, undersöka mobiler och annat, kan viktig stödbevisning gå förlorad.

Efter flera våldtäktsanmälningar på kort tid i Uppsala för några veckor sedan samlade Facebookgruppen Uppsala gäris snabbt ihop kvinnor som på olika sätt stöttar och försöker hjälpa varandra. Kampsportaren Bodil Frick ställer upp med gratiskurser i självförsvar för tjejer och kvinnor, kurser som snabbt blev fullbokade. Det är en oerhörd styrka och kraft i initiativ som dessa. Samtidigt vittnar behovet av att det finns ett problem i botten: den ofrånkomliga otryggheten till följd av att män begår övergrepp.

Att kvinnor lär sig att slå tillbaka är utmärkt, men det måste också finnas ett rättsväsende som tar dessa brott på tillräckligt stort allvar.

Rättsväsendet kommer aldrig att kunna döma samtliga gärningsmän. Men betydligt fler än i dag går att döma, om mer görs som det ska.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sakine Madon