Den trognaste av dem alla

I går meddelade försvarsminister Sten Tolgfors (M) att han avgår på egen begäran. Att en eller flera personer skulle tvingas avgå som en konsekvens av de alltmer märkliga turerna i det svenska försvarssamarbetet med Saudiarabien har framstått som allt mer oundvikligt. Ändå var tidpunkten för hans avgång oväntad.

30 mars 2012 00:00

Den information som hittills framkommit har visserligen varit ytterst besvärande för Tolgfors, men inte i tillräcklig grad för att göra hans position helt omöjlig.
Tolgfors sade i går att det inte ligger något spel bakom avgången. Redan i höstas ska han ha börjat diskutera sin avgång med statsminister Fredrik Reinfeldt (M). Försvarsreformen är genomförd och ekonomin är i balans. Under våren ska en ny försvarsberedning tillsättas. Tolgfors uppger att han inte hade tillräcklig ork att starta om. De senaste veckornas mediegranskning har dock snabbat på processen. Priset att sitta kvar blev för högt, både för Tolgfors själv och för hans familj.
Så kan det mycket väl vara. Tolgfors var synbart sliten och medtagen i går. Han kan således ha nått en gräns för vad han som människa orkar med.

Men hans avgång kommer oundvikligen att ge upphov till spekulationer om hans roll i försvarssamarbetet. Vad visste han och när informerades han? Har försvarsdepartementet, som Tolgfors varit ytterst ansvarig för, varit mer drivande för utvecklingen än vad som hittills framkommit?
En del fakta har redan klarlagts, även om Tolgfors själv, precis som övriga nyckelpersoner, inte medverkat till att reda ut några oklarheter. Än återstår emellertid mycket att klarlägga. Tolgfors som nu återgår till ett liv som riksdagsledamot kommer därför inte att kunna lägga Saudiaffären bakom sig. Granskningen kommer att fortsätta. Konstitutionsutskottet (KU) håller på att samla information inför sin utfrågning, två förundersökningar har inletts och mediebevakningen kommer att vara fortsatt intensiv.

Sten Tolgfors har varit den allra trognaste av de moderata ministrarna. När Reinfeldt kallat har han omedelbart och villkorslöst ställt upp. En politikens diversearbetare som inte ställde till med några skandaler. Tvärtom fick han först som handels- och sedan som försvarsminister uppgiften att återställa lugnet och arbetsron efter sina föregångares tumultartade avgångar.
Han lyckades också över all förväntan, särskilt som försvarsminister. Kanske för att han var så lojal – uppdraget skulle genomföras, punkt slut.
Måhända kan denna attityd också förklara en del av Saudiaffären. Varken Tolgfors eller hans medarbetare tycks ha kommit på tanken att ifrågasätta innehållet i redan ingångna avtal eller satte sig på tvären när de skulle genomföras.

Hur det kom sig att svenska offentliganställda tjänstemän agerade som om de var skådespelare i en agentfilm kanske vi aldrig får veta. Men granskningen av affären måste fortsätta.

Pressad. Sten Tolgfors var märkbart sliten när han meddelade skälen till sin avgång i går.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!