Bestraffa falska alibin

Det är inte rimligt att man kan gå fri från straff när man vilseleder polisutredningar.

19 augusti 2019 01:00

Den som i ett polisförhör uppger sig själv som ett falskt alibi för att skydda någon som står misstänkt för medhjälp till mord ska inte dömas för skyddande av brottsling, och gå fri från straff. Det meddelade Högsta Domstolen i ett prejudikat i våras.

“Det är inte straffbart att i polisförhör lämna falska uppgifter till förmån för någon som är misstänkt eller dömd för ett brott, när det endast kan påverka bevisläget mot den personen, till exempel att ge ett falskt alibi. Straffansvar för sådana uppgifter förutsätter att de har lämnats under ed.” skriver HD i sin slutsats. Tingsrätt och hovrätt var eniga i sina tidigare domslut.

Det säger sig självt vad detta kan komma att innebära för utredningsväsendet när det svart på vitt blir fritt fram för “vittnen” att ljuga i förhör för att skydda sina vänner. Arbetet försvåras och fler gärningsmän riskerar att gå fria. Detta för en redan - i många fall - överbelastad poliskår som inte behöver nya hinder i arbetet. Sveriges radio har också rapporterat om att lögner i polisförhör är ett resurskrävande problem som växer. "Med den lagstiftningen vi har i dag så finns det alltså inget som polis och åklagare kan göra i en sådan här situation, för att ingripa mot ett sådant här beteende och det får väl lagstiftaren titta på nu om vi ska ha det på det sättet" sa byråchefen vid Åklagarmyndighetens rättsavdelning, My Hedström, då.

Från ett mer rättsfilosofiskt perspektiv motsvarar inte heller domslutet människors intuitioner om vad som bör vara lagligt och inte, vilket också självklart skapar ett legitimitetsproblem.

Trots att utfallet framstår som absurt kan det inte rimligen skyllas på justitieråden i HD. Dessa har i mångt och mycket endast den befintliga rätten att utgå i från. Men prejudikat från HD kan inte ändras på annat sätt än genom ändring av lagen. Detta måste regeringen och justitieminister Morgan Johansson ta tag i. Helst i går.

19/9 2019

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pontus Almquist