Alltför lätt att vinna Uppsalas upphandlingar

Varför måste kommunen lägga sig platt för skräpanbud?

Byggbranschen i Uppsala mår bra av schyssta villkor i kommunens upphandlingar.

Byggbranschen i Uppsala mår bra av schyssta villkor i kommunens upphandlingar.

Foto: Björn Larsson

Ledare2024-05-27 19:00
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

Den som vill dumpa lönerna i byggbranschen i Uppsala kan lägga ett skambud i den kommunala upphandlingen. När kommunen återkommer och ber om en förklaring anger man just en förklaring, vilken som helst. Då är chansen till framgång mycket god.

Visst är det hårdraget. Men vårens stora upphandling, som gällde jobb till uppemot 500 miljoner kronor, vanns av ett företag som låg 40 procent under konkurrenterna i pris. ”Det är extremt, jag har aldrig sett så låga priser”, säger Sh Byggs Lars Svensson med 30 år i branschen (UNT 27/5). Enligt såväl facket som byggarbetsgivarna kommer företaget inte att kunna få mer än 238 kronor i timmen betalt av kommunen, mot det beräknade snittet på 425 kronor, inklusive omkostnader och sociala avgifter.

Företaget hade en förklaring till att de lagt sig så lågt, men den har belagts med sekretess. Man kan spekulera i om det handlar om en sällan skådad effektivitet i företaget, om taktik för att komma in på Uppsalamarknaden eller om de dåliga tiderna i branschen (hellre göra något med förlust än inget alls). Ingenting kan ändå förklara en prisskillnad på 40 procent.

Någonting är fel här. Antingen är det fel på lagen om offentlig upphandling (LOU) som är väldigt vag på den här punkten. Ett onormalt lågt anbud ska förkastas om anbudsgivaren inte lämnar någon förklaring, så långt är allt klart. Men om det finns en förklaring gäller att upphandlaren får förkasta anbudet om den inte är tillfredsställande. Vad betyder egentligen det?

I Uppsala kommun är slutsatsen att det knappt är någon idé att förkasta anbud eftersom företagen ändå får rätt i domstol senare. ”I en del av de fallen vet vi att företagets förklaringar kommer att accepteras av domstolen och då godtar vi anbudet”, säger Helena Sköld Lövgren, kommunens upphandlingschef.

Hon tillägger att priset måste vara ”nära noll” för att man ska avslå men att det också ”finns exempel på att domstolen godtagit nollbud”. Vilket låter helt bisarrt, men säkert kan vara riktigt i enskilda fall då varje upphandling är unik. Därför kan det möjligen också vara svårt att återinföra ”golvpriser”, vilket upphandlingschefen efterlyser.

En bättre taktik är att ta i med hårdhandskarna mot skambuden, låta domstolarna jobba och skaffa fler prejudikat om hur olika lägre anbud ska tolkas. Uppsala kommun är en av landets större upphandlare, med många stora projekt som den nu inledda upphandlingen av spårväg. Man kan tänka sig att kommunen marknadsför sig som någon som köper tjänster med schyssta villkor och som står bakom sina lokala företag i konkurrensen om att få bygga ut Uppsala.