Vad är svenskt om inte yttrandefriheten, Tidögänget?

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) presenterade vid en pressträff på måndagen direktiv till en utredning på migrationsområdet.
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) presenterade vid en pressträff på måndagen direktiv till en utredning på migrationsområdet.

Man bekämpar inte LVU-kampanjen med hot om indragna uppehållstillstånd.

Ledare 22 november 2023 12:08
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) höll häromdagen, tillsammans med representanter för övriga Tidöpartier, en presskonferens om "skärpta krav på hederligt levnadssätt och ökade möjligheter till återkallelse av uppehållstillstånd" (Regeringen.se, 21/11). Att till exempel ställa krav på folk som kommer hit att inte bidragsfuska är rimligt. Att återkalla uppehållstillstånd som getts på felaktiga grunder, för att folk inte varit ärliga, är inte heller fel – även om det tagit några år att upptäcka.

Men i direktiven till den utredning som nu tillsätts på det här området har regeringen och Sverigedemokraterna även bakat in "yttranden som allvarligt hotar grundläggande svenska demokratiska värden eller är systemhotande eller som kan hota den offentliga förvaltningens legitimitet". 

På presskonferensen ställdes frågor om vad det skulle kunna innebära. Ludvig Aspling (SD) påpekade att det redan nu, i grundlagen, ges olika skydd till medborgare och ickemedborgare. Så är det.

Det förklarar till exempel varför koranbrännaren Rasmus Paludan – vars pappa är svensk – fick inreseförbud till Sverige när han enbart var dansk medborgare, men fick lov att hålla sina manifestationer när han fått sitt svenska medborgarskap. Men vad är det då för yttranden Tidöpartierna syftar på, som kan ligga till grund för att återkalla uppehållstillstånd?

Liberalernas representant på presskonferensen, jämställdhetsminister Paulina Brandberg, nämnde LVU-kampanjen mot svensk socialtjänst. Att den farliga kampanjen får stora konsekvenser, och att den måste motverkas med kraft, råder det inga tvivel om. Men hur ska utlänningars yttranden i ämnet bedömas? Det finns människor som verkligen tror att barn, i synnerhet barn till muslimer, "kidnappas". Det är alltså inte nödvändigtvis medvetna lögner som ligger bakom enskildas protester och kampanjande.

Vem tror att genuint oroliga och felinformerade människor kommer på bättre tankar av att regeringen hotar med indragna uppehållstillstånd? Det är inte så man kommer åt desinformation.

I kommittédirektivet för utredningen står det att "Förslagen ska vara förenliga med EU-rätten och andra internationella åtaganden". Enligt Europakonventionen har var och en rätt till yttrandefrihet, till att "ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning".

Tidöpartierna säger sig vilja bekämpa yttranden som går emot "svenska demokratiska värden", men tycks ha missat ett av det svenskaste av värden: yttrandefriheten. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa