Ubertjänster bidrar till ökad säkerhet

London har nyligen valt att inte förlänga licensen för samåkningsbolaget Uber.

Förbudet mot Ubertjänsten i städer bör ifrågasättas.

Förbudet mot Ubertjänsten i städer bör ifrågasättas.

Foto: FANNI OLIN DAHL / TT

Ledare2019-11-28 19:47
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

Motivet är säkerhet. En lucka i Ubers system lät icke-auktoriserade chaufförer köra i andras namn. Ungefär fjorton tusen resor ska ha utförts av 43 oförsäkrade chaufförer. 

Att gå emot Uber av säkerhetsskäl har blivit en sport för storstadspolitiker. När bolaget i maj 2016 tvingades lägga ner sin tjänst Uberpop i Göteborg välkomnades det av den rödgröna regeringen. Dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson (S) hänvisade till just säkerheten.

Men inte ett enda olycksfall eller brott mot chaufför eller passagerare har rapporterats i London eller Göteborg. Annorstädes har man förstått värdet i den säkerhet som Uber erbjuder.

Tidigare transportekonomisk forskning har visat att billigare och bättre transportmöjligheter gör att folk lägger mer tid och pengar på sociala aktiviteter, exempelvis dricka alkohol på restauranger eller uteställen. Det kan leda till fler osäkra situationer och alkoholrelaterade brott som rån och misshandel samt rattfylla – och därmed även bilolyckor med dödlig utgång.

Uber är ett enklare transportsätt än lokaltrafik och taxi – och ofta billigare än båda. Vad händer då med säkerheten när tjänsten gör entré? Uber är en livräddare, enligt ekonomerna Angela Dills och Sean Mulholland som jämförde data från alla 3141 counties i USA.

Sex månader efter Ubers inträde på en lokal transportmarknad börjar antalet olyckor med dödlig utgång att minska. För varje kvartal som Uber får operera minskar dödliga olyckor med 1,6 procent i snitt. Efter fyra år har de minskat med 17 till 40 procent.

Resultaten stämmer med tidigare forskning från Kalifornien som visat att antalet incidenter där en bilförare var skyldig till vållande till annans död sjönk med cirka fem procent per kvartal som Uber fanns i delstaten.

Att beställa en Uber görs med några få knapptryck. Användaren kan i realtid följa bilens färd till ens egen position. Det minskar tiden som exempelvis alkoholpåverkade personer tillbringar i offentliga miljöer där de kan utsättas för brott. Dills och Mulholland finner att Ubers närvaro leder till färre misshandelsfall och så kallade brott mot den allmänna ordningen.

Ubers närvaro innebär även färre arresteringar för rattfylla. Det nya alternativet får fler som kört bil till en fest eller lokal att ställa bilen. Det leder till den enda egentliga negativa effekten på säkerheten av Ubers etablering: något fler stölder av och inbrott i bilar.

Det är inte bra, men bättre än dödsfall i trafiken. Det enda som väljare borde fråga politiker som förbjuder Uber på grund av säkerhetsskäl är: Hur kan ni göra så mot oss?