Tiden då LO styrde allt måste vara över

Inte heller LO-medlemmarna lär sakna tiden då allt plötsligt kunde ta slut.

Ledare 29 oktober 2020 14:13
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

Socialdemokraternas dilemma om las ska lösas på klassiskt S-vis, genom att både försöka äta kakan och ha den kvar. LO tillfredsställs genom att regeringen säger nej till las-utredningen som presenterades i juni, den som kallats ett beställningsjobb för arbetsgivarna. C och L tillfredsställs genom att S vill gå vidare med avtalet mellan parterna för snart två veckor sedan. Det enda problemet är att LO nu inte är en av parterna då bara PTK kom överens med Svenskt Näringsliv.

”Inte godtagbart”, sade den avgående V-ledaren Jonas Sjöstedt om tilltaget att gå förbi LO. Nu följer några veckor av analysarbete från alla håll, särskilt inom det splittrade LO. Den största vinsten med den nya S-linjen vore en bättre fungerande arbetsmarknad för 2000-talet. Det historiska skiftet som håller på att äga rum är också en ny syn på svenskt arbetsliv, post industrisamhället. Det var förstås bara en tidsfråga, men nu är inte längre LO synonymt med ”facket”.

 

Behovet av omställning har accelererat de senaste decennierna. Det är allt oftare så att de uppgifter man utbildats till att utföra helt enkelt försvinner. Nedläggningen av pappersbruket Ortviken i Sundsvall, där 650 anställda berörs, och krisen för många tjänstemannabranscher är båda symtom på exakt samma sak: digitaliseringen av samhället. Men respektive fackförbund drar helt olika slutsatser.

Pappers är ett av de sju LO-förbund som sagt nej till både utredningen och förslaget till ett nytt avtal. Och som nu starkt beklagar regeringens linje som man i ett gemensamt pressmeddelande kallar en ”stor påfrestning på den facklig-politiska samverkan”. Men den gamla lagen om anställningsskydd lär inte hjälpa de 650 i Sundsvall att hitta ett nytt jobb.

 

De flesta av PTK-förbunden välkomnar inte heller fler undantag från turordningsreglerna, eller att det blir enklare att säga upp anställda. Men ökade rättigheter och ersättningar för att utvecklas och ställa om väger över. Man bygger vidare på något som man vet fungerar, som Trygghetsrådet och Trygghetsfonden.

Alldeles oavsett den pågående coronapandemin förändras samhället i en allt snabbare takt. Tekniksprång leder till beteendeförändringar som i sin tur kan leda till att hela branscher försvinner över en natt. Vad man än jobbar med, hur tryggt det än har känts, kan det plötsligt ta slut. Så har det känts genom 1900-talet när fabriker har stängt, och så känns det i Sundsvall i dag. Att det är slut!

Men varje slut måste också vara början på något nytt. Nu finns förutsättningar att se till att det kan bli så. Hot om regeringskris eller en sprucken arbetarrörelse är underordnat.

Ämnen du kan följa