Svenska makthavare skyller alltför ofta på EU

Överimplementeringen skapar bara irritation.

Tillåten sand? Christoffer Fjellner (M) påpekar att Sverige ibland är för nitiskt i att följa EU-lagstiftning.

Tillåten sand? Christoffer Fjellner (M) påpekar att Sverige ibland är för nitiskt i att följa EU-lagstiftning.

Foto: Kallestad, Gorm

Ledare2024-05-18 06:43
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

Svenska makthavare behöver inte lägga sig platt inför alla idéer, direktiv och regler, som kommer från EU. Det skapar bara irritation på hemmaplan – helt i onödan.  

På senare år har svenska regeringar argumenterat för exempelvis en kriminalisering av Förintelseförnekande, för att EU påstås kräva det. Om våra grannar tillika EU-medlemmar Danmark och Finland inte går den vägen – varför måste Sverige, med en unikt gammal och stark yttrandefrihetstradition? Det är typiskt att just svenska politiker – samtliga riksdagspartier står bakom detta förbud – gör som EU sägs kräva.

Det är svårt att invända när Christoffer Fjellner (M) i en intervju i Dagens Samhälle (14/5) påpekar att Sverige ibland är "för nitiskt" i att följa EU-lagstiftning. Före sina 15 år som EU-parlamentariker satt Fjellner i kommunfullmäktige i Enköping, för att efter valet 2022 återvända till lokalpolitiken som oppositionsråd i Stockholm. 

Fjellner nämner en tidigare diskussion där det hävdades att vi skulle bli tvungna att byta ut all sand på alla lekplatser mot mjukare sand, "för att det var i enlighet med EU:s direktiv". Då ska man fråga sig hur man gör i andra länder, menar Fjellner: "Byter man ut all sand i alla sandlådor i Italien?"

Inte särskilt troligt. Att EU-lagstiftning kan slå fel visade sig även om arbetstidsdirektivet och dygnsvilan. Syftet, "en säker och hälsosam arbetsmiljö", är förstås gott men direktivet väckte irritation hos svenska brandmän, ambulanspersonal och andra yrkeskategorier som helst slipper stelbentheten vid schemaläggning. Återigen ställdes frågan om inte Sveriges kommuner och regioner, och andra svenska aktörer, tolkade EU-reglerna lite väl överdrivet eller rentav fel.

Svensk överimplementering har även gjort sig påmind i debatten om EU:s vapendirektiv. EU:s mål att komma åt kriminellas vapeninnehav är förstås utmärkt, men det finns ingen poäng med att sätta krokben för laglydiga jägare och sportskyttar. Det är just i sådana sammanhang som svenska politiker behöver vara så sin vakt: Träffar EU:s förslag rätt, utifrån svenska förutsättningar? 

Pia Clerté, dynamisk sportskytt, varnade för några år sedan för att svensk tävlan inom dynamiskt sportskytte riskerade att omöjliggöras (13/2 2020). Den dåvarande rödgröna regeringen ville trots all kritik gå längre (!) än vad EU krävde.

Listan kan tyvärr göras lång. Efter tre decennier borde svenska makthavare kunna vårda EU-medlemskapet – en fantastisk möjlighet att ge och ta – bättre än så här.