Skrota höghastighetstågen – bygg ny räls i stället

Det är många som skriker efter snabbtåg mellan våra storstäder, det är en felprioritering.

Malmbanans enda spår räcker inte längre till. Den borde prioriteras över höghastighetståg.

Malmbanans enda spår räcker inte längre till. Den borde prioriteras över höghastighetståg.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ledare2023-07-27 18:00
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

Den svenska järnvägshistorien har några år på nacken. Under 1800-talet började rälsarna pryda det svenska landskapet. På många ställen runt om i Sverige är mycket sig likt även nu 150 år senare. Det gör att många drömmer om nya höghastighetståg mellan storstäderna.

Det är inte märkligt att det är dit tankarna går. Med klimatkrisen vill allt färre flyga när de reser och då är tågen ett lämpligt färdmedel. Förutom att tågen sällan går i tid och risken att bli sen till julfirandet eller jobbmötet är stor. 

Att ha nya, moderna höghastighetståg kan verka lockande. Problemet är att studier visar att det inte är en samhällsekonomiskt lönsam investering. Höghastighetsjärnvägen kostar nämligen enligt Trafikverket 325 miljarder kronor att bygga. Det motsvarar 4 000 kronor per centimeter. Den samhällsekonomiska förlusten uppskattas att bli 280 miljarder kronor.

Infrastrukturinvesteringar kostar mycket pengar. Det är ingen hemlighet, men det är viktigt att man satsar sina pengar rätt. Sverige borde investera i ny järnväg, men prioriteringen bör vara att bygga bort flaskhalsar.

Ett exempel är givetvis sträckan mellan Uppsala och Stockholm där behovet för fyrspår inte kan överdrivas. Alla stackare som har pendlat till Stockholm håller förmodligen med. Men de största behoven finns uppe i Norrland.

Malmbanan, som är en 50 mil lång järnväg mellan Narvik och Luleå, har endast ett spår. Den är gjord för att transportera järnmalm och har sedan 1903 varit en nödvändig del av Sveriges infrastruktur. Malmbanan är en stor anledning till att Sverige har kunnat vara den exportör av järn och stål som vi är. 

Men den över hundra år gamla järnvägen räcker inte längre till. Att bara ha ett spår på en så viktig sträcka skapar stora problem. När någonting går sönder ger det enormt stora problem med leveranserna. 

I år har SSAB:s vd gått ut och meddelat att man köper in malm från Kanada och USA för att transporterna från Gällivare är opålitiliga. LKAB har sagt att man inte kommer leverera malm till det nya H2 Green Steel som planerar att tillverka nästintill fossilfritt stål. Att LKAB inte kan leverera malm beror enligt dem själva på att Malmbanan har för låg kapacitet och att det helt enkelt är fullt på spåret.

När infrastrukturen sätter stopp för klimatinvesteringar, produktion och export skadar det hela landet. Regeringen måste bygga ut järnvägen. Ta lån och öka statsskulden om det krävs. Men gör det snart, annars kommer Sverige förlora miljarder.