Skev debatt om trygghet på arbetsmarknaden

En reformerad las handlar om balans för 2000-talets småföretagare.

Centerns tf partiledare Anders W Jonsson försvarar januaripartiernas överenskommelse om las.

Centerns tf partiledare Anders W Jonsson försvarar januaripartiernas överenskommelse om las.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Ledare2020-05-25 17:20
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

Utredningen om las, lagen om anställningsskydd, presenteras mitt under en brinnande coronakris när marken skakar under tusentals småföretagare. ”Fritt fram att säga upp folk”, dundrade såväl LO som Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt om några av förslagen (SVT Agenda 24/5). Det är en kraftig överdrift.

Det finns två företagarvänliga förslag i utredningen, helt enligt direktiven som gavs av de fyra partierna i januariöverenskommelsen. Företag ska få undanta fem i stället för två personer från turordningsreglerna. Dessutom kan mindre företag, med upp till 15 anställda, säga upp en anställd av personliga skäl utan att fortsätta betala lön om det skulle bli en långdragen tvist mellan fack och arbetsgivare.

Det här är de två största orosmomenten för att ett litet företag över huvud taget ska våga anställa. Får jag behålla rätt kompetens om det blir en dipp i försäljningen? Och vad händer om jag tar ombord en person som inte alls fungerar, som inte klarar jobbet? Svaren var tydliga i den stora enkäten ”När arbetsrätt blir fel – företagens syn på las” från organisationen Företagarna för ett år sedan.

Alternativet till att anställa är att pussla med subventionerade anställningar och visstidsanställningar. Det är mindre tryggt för de anställda men ger också dålig kontinuitet för företagen. Möjligheterna till detta beskärs också något i utredningens förslag. Den som jobbat nio månader under en treårsperiod ska få förtur till anställning, i stället för dagens tolv månader. En bättre balans mellan fasta och tillfälliga anställningar är just vad facket borde eftersträva.

Under de snart 50 år som gått sedan lagen om anställningsskydd antogs har det hela tiden varit en dragkamp om skyldigheter och rättigheter, rimligheter och orimligheter. Det är helt i sin ordning, då det i grunden handlar om en maktbalans. Men tidens gång måste också påverka innehållet i lagen. Från fackligt håll känns det ibland som om inget hänt mellan varvskrisen och den coronakrisande tjänstesektorn, mellan Stålverk 80 och en tillverkare av specialkomponenter på en globaliserad marknad.

Trygghet är viktigt och ges till den anställde via kollektivavtalen som stipulerar lön, semester och villkor vid uppsägningar, som omställningsstöd. A-kassan ger en inkomsttrygghet som av nödvändighet måste samspela med anställningstryggheten.

Småföretagare behöver också trygghet, vilket är särskilt uppenbart våren 2020. Om inte parterna kommer överens, och det lär de inte göra, kommer en reviderad las i juli 2022. Den är välkommen. Det handlar om balans.