Skolministern gör politiskt självmål

Skolminister Lotta Edholm (L) och regeringen vill inte att offentlighetsprincipen ska gälla för även friskolor. Det är synd.
Skolminister Lotta Edholm (L) och regeringen vill inte att offentlighetsprincipen ska gälla för även friskolor. Det är synd.

Offentlighetsprincipen ska gälla alla skolor – även friskolor.

Ledare 16 februari 2023 06:40
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

Skolminister Lotta Edholm (L) bekräftade i tisdags att regeringen inte vill att offentlighetsprincipen ska gälla för friskolor. Därför stryks ett direktiv i en pågående utredning. 

Det kommer att kosta "skolpartiet" politiskt att hamna så fel.

Sakfrågan är inte heller oviktig. Offentlighetsprincipen borde givetvis gälla samtliga skolor. Även friskolorna är skattefinansierade och de bedriver dessutom – genom betygssättning – myndighetsutövning. Att den som driver aktiebolag inte vill ha ökad insyn är inte svårt att förstå. Men medborgares rätt till uppgifter om skattefinansierade verksamheter väger tyngre. Den som inte är beredd att acceptera den sortens öppenhet borde inte bedriva skolverksamhet.

"Principen om medborgarnas rätt till största möjliga öppenhet i skolsystemet måste vara överordnat enskilda huvudmäns ekonomiska intressen och konkurrensfördelar", som skoldebattören och rektorn Linnea Lindquist nyligen uttryckte det (Altinget, 10/1).

 

Skolminister Lotta Edholm låter meddela att en "insynsprincip" i stället ska utredas. Offentlighetsprincipen lämpar sig, enligt henne, dåligt för mindre fristående skolor som kan sakna resurser för att hantera en större administrativ börda. 

Men företrädare för de mindre friskolorna har välkomnat offentlighetsprincipen för alla skolor. Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund, menar att det borde vara "självklart" med insyn i även friskolor. Större koncerner, och aktörer som Friskolornas riksförbund och Almega, har däremot motsatt sig det (DN, 14/2). 

 

Regeringen får nu med rätta kritik från oppositionen. Men tidigare var det en självklarhet för borgerliga partier att offentlighetsprincipen skulle gälla även för friskolor. Alliansregeringen tillsatte 2014 en utredning för att få det på plats. Senare, efter att Januariavtalet hade slutits, var det Centerpartiet och Annie Lööf som angrep den då rödgröna regeringen för att vilja öka insynen i friskolorna. Partiet kallade det för ”en attack på den fria företagsamheten”. Centerpartiets märkliga positionsförflyttning gjorde att det då saknades en riksdagsmajoritet för en breddad offentlighetsprincip. 

Nyvalde C-ledaren Muharrem Demirok har klokt nog sagt sig vilja ändra partiets position i skolfrågan. 

I stället är det alltså en liberal minister, i en regering med gamla allianspartier, som går skolkoncernernas ärenden när offentlighetsprincipen för friskolor äntligen skulle bli av. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa