Religiös predikan hör inte hemma i skolan

Alla barn tillåts dessvärre inte "avstå" eller välja.

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom är inte förtjust i religiösa friskolor.

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom är inte förtjust i religiösa friskolor.

Foto: Lars Schröder

Ledare2022-04-21 06:44
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

De konfessionella friskolorna har länge varit föremål för debatt. Socialdemokraterna är av princip emot – och har i grunden rätt. 

Regeringens utredare har tidigare sett juridiska hinder för att stoppa skolorna, eftersom det kan strida mot EU-lagstiftning eller näringsfriheten om skolor inte får utöka verksamhet. "Vi har gjort om lite i den juridiska aspekten, och det är därför vi tar den nu på ytterligare en remissrunda", säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) (Göteborgs-Posten, 12/4).

Socialdemokraterna går alltså vidare med förslag om att stoppa nya skolor och att hindra de som finns att utöka verksamhet. Ett totalförbud finns det ändå inte stöd för i riksdagen. 

Frågan har förstås flera olika perspektiv. Sveriges kristna råd, som leds av ärkebiskop Antje Jackelén, varnar i ett öppet brev till skolministern för konsekvenserna (20/4). Man understryker bland annat att Europakonventionen ger föräldrar rätt att "tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa övertygelse". 

I brevet framförs det även att andelen svenska grundskoleelever som går i religiösa friskolor är liten jämfört med en del andra länder. Sveriges kristna råd uttrycker dessutom oro för en politik som "relativt entydigt signalerar att religion inte hör hemma i offentligheten".

Frågan om konfessionella friskolor handlar inte om att för många eller för få av landets grundskoleelever går i dem, eller om att religion inte skulle få förekomma i "offentligheten". Vi har kyrkor och andra religiösa byggnader som pryder Sverige från norr till söder. Församlingar ordnar aktiviteter och är en naturlig plats för många att vända sig till vid olika händelser i livet. 

Varför skulle just konfessionella friskolor vara en garant för att religionen tillåts ta offentligt utrymme? 

"Religionsfrihet handlar om att både säkra individens frihet att avstå från religion och möjligheten att fritt utöva sin religion," konstaterar Jackelén med flera i brevet till ministern. Så är det, och det är just på grund av det förstnämnda som kritiken mot de religiösa skolorna har vuxit. Alla barn tillåts inte "avstå" eller välja.

Skolminister Axelsson Kihlblom har rätt i att skattepengar inte ska gå till skolor som "använder det för sin religiösa predikan". Föräldrar har alla möjligheter att lära sina barn om religion och religiösa traditioner. Men det går att göra utanför skoltid och utanför skolan.