På tiden att bidragskranen dras åt

Sveriges Unga Muslimer, medlemmar i Ibn Rushd, ska betala tillbaka statsbidrag.

Ledare 16 juni 2020 15:17
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

Högsta förvaltningsdomstolen har gett besked: Kammarrättens dom från i höstas, att organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag, står fast. Motiveringen har varit att SUM har brustit i kravet att respektera demokratins idéer. 

SUM är medlemmar i studieförbundet Ibn Rushd, vars bidrag i Uppsala här på ledarsidan nyligen ifrågasattes av Emma Jaenson (28/5). Innan dess hade Kristdemokraternas kommunalråd Jonas Segersam kritiserat stödet till studieförbundet i kommunfullmäktige. Ibn Rushd är dessutom en av konferensarrangörerna för MR-dagarna i Uppsala i höst. 

 

Kritiken mot förbundet rör bland annat kopplingen till Muslimska brödraskapet. Svenska kommittén mot antisemitism har uppmärksammat att Ibn Rushd även bjudit in föreläsare som ägnat sig åt antisemitisk propaganda, manat till jihad för att utplåna Israel och uttryckt hat mot homosexuella.

Och nu ska alltså Ibn Rushds medlem SUM betala tillbaka statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Högsta förvaltningsdomstolens bedömning, som kommer efter flera överklaganden och turer, är principiellt intressant.

 

För två år sedan fattade regeringen beslut om att utreda och ”se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningar”. När Sveriges kommuner och landsting, nu Sveriges kommuner och regioner, gjorde en kartläggning visade det sig att de allra flesta ställer krav på att bidragstagare ”ska vara demokratiskt uppbyggda”. Däremot hade bara ungefär hälften av kommunerna och regionerna krav på att verksamheten ”ska ske i enlighet med demokratins idéer”. Det har alldeles uppenbart behövts en diskussion om var gränsen ska gå.  

När journalisten Sofie Löwenmark för några år sedan, i en reportageserie på Timbros sajt Smedjan, granskade bidragen från MUCF visade det sig att miljoner rullade iväg till såväl bluff som extremism. 

Redan i slutet av 2016 avslog MUCF en ansökan från SUM, men avslaget väckte frågor då myndigheten fortsatte att ge bidrag till Sveriges Förenade Muslimer som hade bjudit in föreläsare som propagerar för våldsbejakande islamism. Numera har man förhoppningsvis bättre koll på samtliga aktörer som man betalar ut pengar till.

 

”Kammarrättens dom blir nu vägledande för vår och andra myndigheters bidragsgivning”, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg i ett pressmeddelande (15/6). Även i kommunerna, som i Uppsala, behöver det funderas ett varv eller två.

Att få organisera sig och tycka vad man vill är givet i en demokrati. Att få föreningsbidrag är det inte.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Sköts i armen efter att ha tagit kampsportsgrepp på polis – döms till fängelse

Sköts i armen efter att ha tagit kampsportsgrepp på polis – döms till fängelse

Polisens jättepussel för att få fast kriminella i krypterade chattar

Polisens jättepussel för att få fast kriminella i krypterade chattar
Östhammar

Odlade cannabis mot värk – får mildare straff

Odlade cannabis mot värk – får mildare straff

Lagändringen – 30 procent fler brottslingar kan tvingas lämna Sverige

Lagändringen – 30 procent fler brottslingar kan tvingas lämna Sverige

Därför ska flera brottsdömda utvisas från Sverige

Därför ska flera brottsdömda utvisas från Sverige
Visa fler