Låt även ungdomarna utan betyg få sommarjobba

Sätt inte upp hinder för de kommunala sommarjobben för ungdomar.
Sätt inte upp hinder för de kommunala sommarjobben för ungdomar.

Det som av M-politiker beskrivs som "morot" riskerar att bli ett krokben.

Ledare 5 april 2023 08:00
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

Moderata politiker, först i Växjö och nu i Stockholm, vill införa krav på godkända betyg i svenska, matte och engelska för kommunala sommarjobb. Även Sigtuna-Moderaterna har infört det (SVT, 21/6 2019). 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande i Sigtuna, Mattias Askerson (M), har sagt att det är "en god idé för att öka incitamenten att plugga men också för att förbereda ungdomarna för arbetsmarknaden". Man kan på kommunens hemsida läsa att gymnasieungdomar som söker jobb bland annat ska delta i Sigtuna kompetenscenters cv-kurs vid ett tillfälle, och ha godkända betyg i svenska 1 och matematik 1, "alternativt genomförd sommarskola efter terminsslut".

 

Likt partikollegan i Sigtuna argumenterar oppositionsborgarrådet Andréa Hedin (M) i Stockholm för dessa krav: "Jag vill att man använder feriejobb som en motivationsfaktor för elever att klara sina studier" (DN, 3/4). Tanken är alltså att ungdomar som halkat efter i skolan ska vilja läsa upp betygen genom några veckors lovskola, för att därefter kunna sommarjobba.

Att ställa krav är förvisso utmärkt. Skolan ska genom bra undervisning och höga förväntningar få så många elever som möjligt att klara betygskraven. Men att kraftigt höja ribban för ungdomar som saknar betyg och kontakter på arbetsmarknaden, och som verkligen skulle behöva de enkla jobben, är dumt. 

Det som av lokala M-politiker beskrivs som "morot" riskerar att bli ett krokben.

 

Centerpartister vill i stället sänka åldersgränsen för ungdomar som kan söka de kommunala jobben, från 16 till 13 år. Jonas Naddebo, C i Stockholm, hävdar att det kan hindra rekryteringen till kriminella gäng. Han säger att "varje 14-åring som låter bli att ta till pistolen är en vinst". 

Just unga på glid, som lockas av narkotikaförsäljning, gäng och snabba pengar, är kanske inte särskilt intresserade av ett slitsamt och lågbetalt kommunalt sommarjobb. Men centerpartisterna har ändå rätt i att det behöver öppnas dörrar för ungdomar i socialt utsatta områden. 

 

Om man av olika skäl har svårt att klara av skolan är det viktigt att åtminstone kunna få in en fot på arbetsmarknaden. Särskilt viktigt är det för ungdomar vars föräldrar kanske saknar såväl arbete som nätverk. 

Från borgerligt håll sägs det vanligtvis att man behöver sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Moderata politikers betygskrav för att kratta rabatter och plocka skräp är motsatsen till det. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa