Landshövdingen är en arbetsgivare bland andra

Kinberg Batras kris handlar varken om kön eller personlighet.

Kungligt sällskap. Landshövding Anna Kinberg Batra representerar sitt län.

Kungligt sällskap. Landshövding Anna Kinberg Batra representerar sitt län.

Foto: Magnus Andersson/TT

Ledare2024-04-05 11:58
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

Det är ovanligt att det stormar kring landshövdingarna, statens representanter i de 21 länen eller regionerna. Äldre läsare minns Sigvard Marjasins kvittoeskapader på 1990-talet men då hade han redan lämnat Örebro slott. Tiotalet år senare fick Maggi Mikaelsson i Jämtland (jaktresa) och Marianne Samuelsson på Gotland (strandskyddet) det hett om öronen men sedan dess har bjudningarna flutit på.

Bjudningar, var det ja? Landshövdingens roll diskuteras sällan. Är det en reträttpost för uttjänta politiker eller en nystart för någon som kan använda alla sina erfarenheter för att göra maximal nytta för ett län? Sett till såväl utnämningar som resultat kan det vara både och, det vet man först efteråt.

Det klagas ibland över landshövdingars ålder, enligt en undersökning för några år sedan hade 18 av 21 fyllt 60 år. Det antyds att man då skulle vara på retur. Men samtidigt är det en tillgång att ha skapat viss distans till sina tidigare meriter, till professionella och vänskapsband. För att summera är person och personlighet viktigare än för de flesta andra uppdrag.

Anna Kinberg Batra befinner sig i blåsväder efter ett drygt år som landshövding i Stockholm. Först anställde hon sin ”kompis” Anna Borgs på ett toppjobb på länsstyrelsen, utan att jobbet utannonserats på annat sätt än med en lapp på anslagstavlan i receptionen. Chefsjuristen på länsstyrelsen skriver i ett mejl till Aftonbladet (5/4) att rutinerna har frångåtts och att processen för att rekrytera ska förbättras.

I februari rekryterades managementkonsulten Gunnar Ekman till länsstyrelsen, en tillfällig anställning för att ”ge stöd i utveckling av ledarskap och kultur på myndigheten”. Månadslönen är 90 000 kronor, inte heller den tjänsten hade utannonserats. Kinberg Batra känner Ekman sedan Handelshögskolan och har bland annat hjälpt honom att skriva en bok.

Anna Kinberg Batra är van vid stormar efter krisen i Moderaterna 2017 då hon lämnade partiledarskapet. Hennes krishantering 2024 är ändå hittills att lägga locket på och inte säga ett ljud.

Kom hennes uppdrag för nära i tid till den politiska karriären? Var hon som 53-åring för ung när hon tillträdde? Men hon var faktiskt två år äldre än partikamraten Ulf Adelsohn 1992. Även han tillträdde sex år efter sin avgång och betraktades som en framgångsrik landshövding i Stockholm (mer än som partiledare enligt många).

Att Kinberg Batra är kvinna spelade roll i partitoppen 2017, det har hon (och andra kvinnliga partiledare) berättat övertygande om. Men i det Tessinska palatset 2024 skyms både kön och personlighet av en möjlig brist på omdöme, men framför allt av en total brist på krishantering.