Läkare ska inte tvingas ange patienter i nöd

Migrationspolitiken behöver både hjärta och hjärna.

Ska vårdpersonal behöva ge information om papperslösa i nöd? Nej, regionpolitiker ifrågasätter idén av goda skäl.

Ska vårdpersonal behöva ge information om papperslösa i nöd? Nej, regionpolitiker ifrågasätter idén av goda skäl.

Foto: Henrik Montgomery

Ledare2023-06-02 06:47
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

"Vi kan inte ha vårdpersonal som ska ange sina patienter". De föredömligt tydliga orden kommer från regionpolitikern Pär Lundqvist (L) i Västra Götaland. Han och flera andra regionpolitiker har i veckan har protesterat mot vad den anmälningsplikt som nämns i Tidöavtalet kan komma att innebära. I region Skåne har samtliga partier utom Sverigedemokraterna meddelat att vårdpersonal inte kommer att tvingas anmäla papperslösa som söker akut vård. 

När Liberalernas partiledare Johan Pehrson på ett partimöte i höstas öppenhjärtigt pratade om "skiten" som släpats in i Tidöavtalet, kan man ana att skrivningen om anmälningsplikt hörde dit. 

I Tidöavtalet står det om "förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller och effektivt verkställighetsarbete". Inom ramen för en "breddad översyn" ska det enligt avtalet lämnas förslag "till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet".

Det föreslås alltså en informationsplikt om folk som lever här utan tillstånd. 

Att Tidöavtalet slits mellan olika politiska viljor märks dock i tillägget om att det kan "finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården". Det står även att undantag från informationsplikten ska "utredas närmare". 

Den grundläggande principen bör, som justitieminister Gunnar Strömmer (M) argumenterat för, vara att offentliganställda arbetar utifrån våra regler och lagar. Det stämmer även som hans partikamrat migrationsminister Maria Malmer Stenergard nämner att systemet bygger på att "personer som efter en rättssäker process fått ett beslut om att lämna landet också lämnar landet" (DN, 30/5).

Tidigare har politiker, företrädesvis rödgröna, röstat för nya förmåner för personer utan uppehållstillstånd. Det har varit ogenomtänkt, som när Malmö fattade beslut om att ge papperslösa rätt till försörjningsstöd. Beslutsfattare kan inte blunda för kostnader och konsekvenser.

Men det finns alternativ till antingen rödgrön kortsiktighet eller SD:s dogmatism.  

Som kristdemokraten Stefan Svensson säger till DN om anmälningsplikt måste man "ha både hjärta och hjärna i en sån här fråga". Ja, det är viktigt att trycka tillbaka skuggsamhället. Men att tvinga läkare att ange patienter i nöd, eller lärare att medverka till utvisning av ett barns familj, är att lägga ett orimligt ansvar på personalen i välfärden.