Ingen dramatisk partisplittring i sikte

Liberalernas enkätsvar om ideologi bekräftar de senaste årens beslut i partiet.

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni. Hur splittrat är egentligen partiet inför helgens landsmöte i Linköping?

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni. Hur splittrat är egentligen partiet inför helgens landsmöte i Linköping?

Foto: Foto: Christine Olsson

Ledare2021-11-19 06:56
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

Liberalerna samlas i helgen till landsmöte för att efter en ovanligt problemtyngd mandatperiod överleva i valet nästa år. 

För snart ett sekel sedan, på 1920-talet, sprack det liberala partiet (Frisinnade landsföreningen). Då var det frågan om alkoholförbud som delade förbudsförespråkarna, de frisinnade, och motståndarsidan som bildade Sveriges liberala parti. Grenarna gick förvisso samman igen 1934 och samlades under namnet Folkpartiet. Men när liberaler hamnar i infekterade ideologiska gräl får man ibland känslan av att splittring är det enda som återstår. Är den historiska parallellen relevant i dag?

Den partinära Tidningen Nu har genomfört en enkätundersökning med några hundra av partiets ledande politiker och representanter ute i kommunerna och regionerna, om hur de ser på partiets ideologi. Det är en betydelsefull grupp personer för besluten som kommer tas på helgens landsmöte i Linköping.

Deras svar bekräftar de senaste årens beslut i partiet: Att välja Nyamko Sabuni framför Erik Ullenhag, att bryta sig ur januariavtalet och att gå till val på ett borgerligt samarbete.

Hela åtta av tio – 81,9 procent – anser att Liberalerna är ett "borgerligt" parti. Medan ungefär 60 procent ser partiet som "liberalt", ser ungefär 40 procent det som "socialliberalt". Svaren om vad "borgerligt" innebär varierar dock, och även personer som betecknar partiet som socialliberalt kan samtidigt se det som ett "borgerligt" parti. 

Deltagarna har också blivit ombedda att pricka in sig själva på höger-vänster-skalan, från 1 (vänster) till 10 (höger). Staplarna sticker ut på 6 och 7, och allt som allt anser sig betydligt fler befinna sig till höger om mitträcket. 

När deltagarna i undersökningen ska ranka viktigaste politiska frågor är det, föga förvånande, "skola och utbildning" som sticker ut. 74 procent tycker att det är den viktigaste frågan, som enligt Novus hamnar på fjärde plats bland väljarna i stort. På andra plats, för L-representanterna, hamnar miljö och klimat - även det betydligt högre än för väljarna. På tredje plats kommer invandring och integration.  

Rankingen av de viktigaste frågorna är inte särskilt förvånande. Och egentligen är L-resentanternas svar om ideologi inte heller det. 

Det finns goda skäl för partiet att tydliggöra en unik liberal identitet och position. Väljare som bara ser sig som höger eller borgerliga kan lika gärna rösta på Moderaterna.

Men någon dramatisk partisplittring lär vi alltså inte se i helgen, inte heller denna gång.