Hur svårt kan det vara att vänta med nya sysslor?

Personer med tunga uppdrag i statens tjänst borde ha bättre omdöme.


Överbefälhavare Micael Bydén borde koncentrera sig på sitt nuvarande uppdrag. Ett aktiebolag hade kunnat vänta.

Överbefälhavare Micael Bydén borde koncentrera sig på sitt nuvarande uppdrag. Ett aktiebolag hade kunnat vänta.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Ledare2024-01-24 05:54
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

I oktober startade överbefälhavare Micael Bydén ett bolag. Genom företaget, "Byden Ops AB", har Bydén tänkt sig ägna sig åt konsultverksamhet inom strategisk omvärldsanalys, ledarskap och företagsutveckling. Linda Staaf, polismästare på polisens nationella avdelning NOA, sitter med som suppleant i styrelsen för bolaget. 

Även om det inte finns några juridiska hinder för Bydén att på det här sättet ta nästa kliv i karriären är det olämpligt, eftersom hans ageranden riskerar att tolkas utifrån det kommande uppdraget. Att bedriva konsultverksamhet i ett företag är trots allt någonting annat än att vara överbefälhavare – och rollerna bör hållas isär.

Från Försvarsmakten har man försökt tona ned ärendet. Presschef Therese Fagerstedt meddelar att verksamheten kommer att starta tidigast i oktober nästa år, det vill säga ett drygt år efter att ÖB:s förordnande går ut i september (SvD, 22/1). Då infinner sig frågan varför Bydén inte bara kunde vänta med att starta aktiebolag. Varför registrera det så lång tid i förväg? 

Det är inte första gången det uppstår frågetecken av det här slaget. 

I fjol avgick plötsligt Sveriges Nato-förhandlare Oscar Stenström. Regeringen påstod att förhandlingarna med Turkiet betraktades som avslutade, och att Stenströms uppdrag därmed var utfört. Påståendet väckte frågor, eftersom Nato-medlemskapet knappast var i hamn då. 

Stenström visade sig ha fått ett toppjobb inom Wallenberg-koncernen, huvudägare i försvarskoncernen Saab, samtidigt som han fortfarande var anställd på Utrikesdepartementet (DN, 11/9 2023). Att den som vill sälja vapen till Turkiet vill ta del av Stenströms unika kontaktnät i och med Nato-förhandlingarna är lätt att förstå. 

Någon karenstid var det ändå inte tal om för Sveriges Nato-förhandlare, trots att det för några år sedan infördes karensregler för statsråd och statssekreterare. För att påbörja ett nytt jobb tidigare än 12 månader behövs ett klartecken från karensnämnden.

Regeringens särskilda utredare Karin Almgren föreslog i höstas övergångsrestriktioner på sex månader för myndighetschefer som byter jobb, och upp till ett år för en övergång till försvarsindustrin eller säkerhetsbranschen för försvarsanställda. En ny lag föreslås träda i kraft i januari 2025. 

I den bästa av världar hade personer med tunga uppdrag i statens tjänst haft så pass gott omdöme att det vore överflödigt. Där är vi uppenbarligen inte nu.