Talen alla talar om

På tisdagen börjar ett nytt år och för första gången sedan 1987 består årtalet av fyra olika siffror. Detta tillsammans med det mytiska talet 13 får de skrockfulla att oroas. Ska 2013 bli oturens år? Nummer, tal och siffror har stor betydelse i både vetenskap, religion och - i kulturen.

31 december 2012 10:00

Jag går upp kl 07.10 varje morgon, jag är 28 år gammal, född den 3 oktober 1984, jag är 170 cm lång. Jag bor på nummer 30 och mitt telefonnummer börjar med 073.

Våra liv kretsar med andra ord kring nummer utan att vi funderar särskilt mycket över det. Men så finns det också de där talen som vi ger en särskild, inte sällan mytologisk, betydelse. Det verkar ligga någon sorts lockelse i att ge den logiska matematiken ett mystiskt drag där nummer kan varsla om något ont, ge tur eller utgöra grunden i den största konsten. Som om just det rent logiska visar på en kraft bortom oss själva.

Föreställningen att nummer har en särskild betydelse kallas numerologi och spåras många tusen år tillbaka i tiden. Men det var den grekiske filosofen och matematikern Pythagoras som för 2500 år sedan på allvar formade den numerologi som vi ser spår av i dag då han lade fram principen: ”Varje grundläggande begrepp motsvaras av ett tal som är dess egentliga väsen.” I dag är det få som på allvar tror på och lever efter detta, men trots det har vi talen som behållit sin mytologiska aura. 

Ett sådant är förstås oturstalet 13, som blir särskilt aktuellt nu då vi går in i år 2013. Nummer 13 saknas ofta som gatunummer, hotellrum och flygplansrad. I USA har vissa byggnader inte en 13:e våning och om ett namn består av 13 bokstäver anses det vara ett dåligt omen (Charles Manson och Jack the ripper till exempel). Triskaidekafobi kallas fobin för talet 13. En känd triskaidekafobiker var Arnold Schönberg som fick sina farhågor besannade då han dog fredagen den 13 juli 1951. Han ska ha dött 13 minuter före midnatt.

Förklaringar till denna motvilja hittar man på olika håll i historien. Till exempel i Nya Testamentet där Jesus och hans lärjungar är 13 vid bordet vid den sista nattvarden, precis innan Judas förråder Jesus. Att sitta 13 vid bordet betyder alltså att någon kommer att dö innan året är slut. Av denna anledning fanns det i Paris en grupp som livnärde sig på att utöka antalet vid ett bord från 13 till 14, quatorzes kallade de sig.

Ett annat tal som ofta dyker upp i populärkulturen och som ständigt fortsätter att gäcka den mänskliga hjärnan är pi, π, beteckningen för förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter. Pi är ett irrationellt tal, vilket betyder att det aldrig tar slut. Vanligtvis förkortas det till 3,14 men har beräknats med flera biljoner decimaler.

Särskilt populärt är talet i science fiction-kulturen. I ett Star Trek-avsnitt tar en ond varelse över rymdskeppets dator och hotar att med denna förgöra besättningen. Den gode Spock beordrar då datorn att beräkna pi till den sista decimalen, med resultatet att den hamnar i en oändlig loop som gör att fienden inte kan använda den.

I romanen Contact, skriven av Carl Sagans och även filmatiserad, upptäcker huvudpersonen att ett meddelande från universums skapare finns invävt i pi och i Eon av Greg Bear används pi till att beräkna rymdens krökning.

Även i musiken har pi hittat in, då sångerskan Kate Bush har en låt med titeln π, vars text består av mer än 100 av dess decimaler.  Dock har man noterat att flera av decimalerna inte stämmer. 

Ett annat känt matematiskt tal är det gyllene snittet eller det gudomliga förhållandet. Detta skapas när förhållandet mellan den största och den minsta sidan på en rektangel är 1,618. Matematikern Euklides var först med att beskriva förhållandet som sägs återfinnas överallt i naturen. Den arkitektur och konst som skapats utifrån detta lär vara särskilt tilldragande för människoögat, som Venus från Milo och Mona-Lisa. Även arkitektur som Keopspyramiden, Notre Dame och Pantheon sägs ha detta gyllene snitt. Så här sa den tyske mystikern och matematikern Johannes Kepler:

”Geometrin har två stora skatter: den ena är Pythagoras sats och den andra är … det gyllene snittet. Det första kan jämföras med guld, det andra med en värdefull juvel.”

Från det gudomliga till det djävulska. Talet 666, eller vilddjurets tal omnämns i Nya Testamentet, i Uppenbarelseboken kapitel 13 vers 18. ”Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.”

Talet dyker gärna upp i hårdare musiksammanhang, som Iron Maidens album The number of the beast, Entombeds låt DCLXVI (666 på latin) och så den tyska gruppen med namnet 666. I USA kallades Route 666 för the Devils highway och där ska också ovanligt många dödsolyckor inträffat. Efter påtryckningar ändrade man namn, till Route 491.

666 är ett triangeltal, nämligen summan av alla heltal från 1 till 36. Och märkligt nog är sinus för vinkeln 666 ° multiplicerat med -2 lika med ... det gyllene snittet!

En mer modern nummerskröna är myten om 27-klubben. Den innefattar ett antal av vår tids största musiker som dött under mystiska omständigheter vid just åldern 27. Till den ursprungliga klubben räknas Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin och Jim Morrison som alla dog vid denna ålder, inom loppet av två år. En föregångare till dem och kanske den som fick konspirationsteorierna att uppstå var bluesmusikern Robert Johnson som dog 1938, 27 år gammal. Det fastställdes nämligen aldrig någon dödsorsak vilket enligt sägnen ska ha berott på att han sålt sin själ till djävulen. 1994 blev Nirvana-sångaren Kurt Cobain medlem i klubben efter att ha skjutit sig själv i huvudet. År 2011 dog soulartisten Amy Winehouse, också hon 27 år gammal.

Fascinationen kring siffror och nummer fortsätter tjusa och skrämma, även personer som inte säger sig vara skrockfulla. Det blev ingen världens undergång som man förutspått den 21 december. Om det ligger någon sanning i myterna kring år 2013 återstår att se.

FAKTA

Nummer 23
Number 23 är en film av Joe Schumacher med Jim Carrey i huvudrollen, som spelar en man som blir besatt av siffran 23 efter att ha fått en bok med titeln The number 23. Numerologi kopplas i kulturen gärna ihop med religion, så även här. Filmen slutar med en bibelvers från fjärde mosebok, 32:23: ”Men om ni inte gör så, syndar ni mot Herren, och då skall ni veta att synden drabbar er”. Fans till filmen har hittat en mängd dolda budskap som kretsar kring siffran 23. Till exempel spårade ett tåg ur i England samma dag som filmen hade premiär. En dog och 22 skadades, 22+1=23.

Några andra kuriositeter kring numret 23
Shakespeare föddes den 23 april och dog den 23 april. Två gånger 23 är 46, så gammal som Shakespeare var när King James version av Bibeln publicerades. Om man slår upp KJV och går till psalm 46 och räknar till 46 ord finner man ordet ”shake”. Går man till slutet av kapitlet och räknar bakifrån är det 46:e ordet ”spear”.

23 är det första primtal, det vill säga tal som enbart går att dela med 1 eller med sig själv, där båda siffrorna också är primtal och också blir ett primtal om de adderas.

Två tredjedelar, eller 2/3 är samma sak som 666.


Fler siffror i kulturen

Da Vinci-koden
I romanen Da Vinci-koden använder sig Dan Brown av myten om fredag den 13:e då han skriver om hur ett betydande antal ordensmedlemmar från Tempelherreorden blev fängslade, torterade och dödade av Filip IV av Frankrike fredagen den 13 oktober 1307 . Det sägs dock att några av dem lyckades fly till Skottland och att de begravt en skatt i Rosslyn Chapel. Också Rosslyn Chapel dyker upp i Da Vinci-koden.

Pi
Darren Aronofskys film Pi om talteoretikern Max Cohen som tror att allt i naturen kan förklaras med ett särskilt tal. Ju närmare han kommer talet i sina uträkningar, desto fler mysiska saker börjar hända runtomkring honom. Är det talen som talar? Filmen handlar egentligen inte om pi, men titeln fick bli en symbol för den mystiska matematiken.

Numb3rs
I tv-serien Numb3rs hjälper en matematiker FBI att lösa svåra brott med hjälp av formler och ekvationer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ellinor Skagegård