"Vi kommer inte undan att säga 'indian'"

I Sverige är det svårt att komma undan ordet "indian" skriver Dan Jibréus.

Språk 29 januari 2020 07:04

Kulturdebatt

Tidigare artikel: Språkspalten 17/1

Man stöter numera ofta på åsikten att det är fel att använda ordet indian. Som alla vet var det Columbus som blandade ihop kontinenterna och trodde att han hade kommit till Indien när han nådde Amerika 1492. Men det är inte ett språkligt problem då många känner att ordet ”indianer” är nedvärderande och man söker alternativ. I USA har uttrycket Native Americans blivit ganska allmänt, medan man i Kanada talar om First Nations.

Roger Echo-Hawk, pawneeindian, har en bestämd uppfattning om saken. Han berättar att han själv ”slutat” vara indian och den jobbiga process det inneburit gentemot andra indianer! Numera definierar han sig etniskt enbart som pawnee och inget annat. Det kan fungera i ett amerikanskt sammanhang, även om förklaringar behövs även där. Många ”vanliga” amerikaner känner bara till de mest omtalade stammarna. I Sverige däremot ser jag inte hur man skulle kunna komma undan uttrycket ”indian”. Att bara säga pawnee – eller lakota, comanche osv – i ett samtal leder oundvikligen till långa förklaringar eftersom folknamnen är obekanta för de flesta. 

Jag har under många år arbetat med nordamerikanska indianer i repatrieringsärenden, och har tagit för vana att, när jag träffar representanter för olika stammar, fråga hur de förhåller sig till begreppet ”indian”. Ett par exempel: lakotan Leo Yankton från Pine Ridge Indian Reservation i South Dakota har inget som helst problem med namnet, det är ju bara ett misstag som blivit hävdvunnet och är i sig neutralt. Det viktigaste är vilket tonfall man har när man använder det… Jag har färdats kors och tvärs genom USA. Jag har träffat dussintals olika folkgrupper. När det kändes lämpligt sköt jag in samma fråga. Ingen har tyckt det vara fel. Författaren Tommy Orange (cheyenne) använder konsekvent benämningen i sin hyllade roman "Pow wow" från 2018 där han skildrar några samtida indianers deltagande vid en dans- och musikträff, en pow wow. Vid ett författarmöte i Uppsala i mars 2019 tillfrågades han varför han gjorde det. Underförstått att det ordet får man väl inte använda. Svaret blev att det är det ord indianerna använder om sig själva. Det bästa svaret fick jag av Lloyd Heminokeky, en kulturpersonlighet bland comancherna: "You can call me anything, call me whatever you like; but don't call me late for dinner!" Ordet används också ofta i officiella stamnamn. Många känner rent av stolthet över benämningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa