I krisens Europa

Magnus Lintons reportagebok De hatade är en intressant liten bok som med ena tassen djupt i den europeiska myllan. Rasmus Landström uppskattar särskilt diskussionen kring begreppet ”mångkultur”.