Dawkins visar underbar verklighet

Vad är verkligt, och vad är mytiskt? I sin nya bok ger Richard Dawkins – en av världens mest lästa populärvetenskapliga författare – ett dussin exempel på att verkligheten är oerhört mycket underbarare än myter och trollerier.

24 maj 2012 11:07

Verkligheten äger sin egen magi, som varken behöver eller över huvud taget kan förstärkas med konstlade medel.

Verkligheten, skriver Dawkins, är allting som bevisligen finns och sker: materia och liv, galaxer och atomer, liv och död. Summan av allt som finns, händer och kan förklaras, kanske inte med hjälp av dagens vetenskap men väl i en framtid, utgör vår ”magiska verklighet”. Modeller kan byggas och kritiskt testas, tekniker och teorier konstrueras och prövas mot verkligheten. Vår kunskap ökar både i kvalitet och i kvantitet för varje år som går.

Och vad vi får veta genom de vetenskapliga framstegen bör, för att inte säga måste, fylla oss med känslor av magi och hänförelse. Verkligheten har så många hisnande insikter att erbjuda att alla slags sagor och berättelser fullständigt bleknar i jämförelse. Många menar att vi människor har en inbyggd begärelse efter att få förklaringar till vad som sker omkring oss, stort som smått. Låt oss då leta efter dessa förklaringar och inte nöja oss med fabler och skrönor!

Dawkins bok är en lovsång till vetenskapen. Som han beskriver, har den givit oss fantastiska upplevelser och lovar att leverera fler. Till skillnad från mer eller mindre sakrosankta ”stories” förändras och förankras de vetenskapliga förklaringarna genom nya insikter och fakta och blir successivt allt säkrare och säkrare. Vår bild klarnar över hur allting hänger ihop , och när vi dristar oss att göra förutsägelser lyckas vi allt oftare.

Till Dawkins starkaste sidor hör hans formidabla språkelegans, och beundransvärt nog har hans svenska översättare utmärkt väl klarat sin allt annat än enkla uppgift.

Boken ser vid ett första påseende ut som ett ”praktverk” på grund av sitt överflöd av färgstarka illustrationer. Men förfäras ej, för det här är en seriös bok med ett viktigt innehåll. Den är verkligen någonting för den bildningstörstande att läsa och även något att ge i present inte minst till ungdomar i vänkretsen...

Litteratur

Richard Dawkins

Verklighetens magi

Illustration: Dave McKean

Översättning: Elin Isberg.

Fri Tanke

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!