"Boken Kommer ersätter inte biblioteken"

DEBATT. Boken Kommer är en helt annan verksamhet och kan inte ersätta biblioteksservicen till äldreboenden, skriver Malin Pennlöv.

19 oktober 2012 12:30

I UNT 15 oktober skriver Ebba Busch en replik angående äldrenämndens uppsägning av biblioteksavtalet för äldreomsorgen. Avtalet har inneburit att ett fyrtiotal enheter inom äldreomsorgen fått biblioteksservice. Hon menar att bibliotekets Boken Kommer-service i fortsättningen ska kunna ersätta denna verksamhet. Vi vill förtydliga hur servicen till äldreomsorgen har sett ut och vad Boken Kommer-servicen innebär.

Servicen till äldreomsorgen har inneburit att bibliotekarier på ett antal av de större boendena, där många läsare finns, har haft bokvagnsronder med möjlighet för de boende att välja och beställa böcker. Övriga enheter, träffpunkter och dagverksamheter där böckerna används i grupp, har fått lådor med önskat material i form av böcker med stor stil, bildverk, lättläst, ljudböcker, tidskrifter, musik etc.

Bibliotekens Boken Kommer-service är en helt annan verksamhet. Här får biblioteksanvändare som bor kvar i eget boende, men inte själva kan ta sig till biblioteket, en boklåda hemsänd. Tjänsten förutsätter att personen kan plocka ihop sina böcker själv och ha telefonkontakt med biblioteket.

Denna service kan inte ersätta biblioteksservicen till institutioner. Boende inom äldreomsorgen kan använda Boken Kommer om de kan hantera sina boksändningar och ha telefonkontakt med biblioteket - eller får hjälp med detta av anhöriga eller personal. De flesta har dock en ålder och en sjukdomsbild som gör det svårt att klara av detta. Exempelvis finns ett antal personer med afasi - som inte kan prata - som lånar själva från bokvagnen, men som inte kan beställa via telefon. Alla har heller inte anhöriga eller personal som har möjlighet att hjälpa till. Slumpen avgör då vem som får biblioteksservice.

Många inom äldreomsorgen använder också materialet i grupp: demensavdelningar som får bildverk och musik, dagverksamheter och träffpunkter som använder materialet för teman, studiecirklar och minnesträning. Dessa omfattas inte av Boken Kommer som är avsett för enskilda personer i eget boende.

Sammanfattningsvis är Boken Kommer till enskilda personer, och den service biblioteket haft till äldreomsorgen, två skilda verksamheter som inte kan ersätta varandra.
Uppsala stadsbibliotek kommer nu att erbjuda de olika utförarna inom äldreomsorgen separata avtal för att möjliggöra fortsatt tillgång till biblioteksservice.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Pennlöv, verksamhetsansvarig för Boken Kommer, Uppsala stadsbibliotek