Konsten är konstnärens egna ansvar

Den provokativa konstnären Dan Park har återigen häktats misstänkt för hets mot folkgrupp, detta efter att ha spridit bilder med rasistiskt innehåll.

26 mars 2014 13:16

Redan förra veckan stod han åtalad för samma brott och tidigare än det har han fällts för just hets mot folkgrupp. Det som bedöms som en överhängande risk för att Dan Park ska fortsätta att begå nya brott är anledning till häktningen. Vi pratar här om spridda bilder på människor där Dan Park infogat ord som ”negerslav”, bilder på svarta män hängandes i snaror och skyltar med budskap som ”Zigenarbrott är något gott”. Om man vill ha fler exempel på Dan Parks konstnärliga verksamhet så placerade han till exempel en burk märkt ”Zyklon B” tillsammans med ett hakkors utanför den judiska församlingen i Malmö 2009.

Att innehållet på bilderna faktiskt är rasistiskt tycks det inte råda några större tvivel om, men däremot så diskuteras det just nu om vilket som är rätt: att man ska få göra det mesta i konstens namn eller att även konstnärer ska stå till (lagligt) svars för sina verk.

Det här handlar inte om utifall Dan Park är konstnär eller inte. Den frågeställningen är inte bara irrelevant i sammanhanget utan fullkomligt omöjlig i sig. En konstnär är den som skapar konst och vad konst är bestämmer upphovsmakaren, det vill säga konstnären, själv. Både konsten och konstnären kan vara skräp eller helt fantastiskt, men det i sig gör inte personen bakom konsten till mer eller mindre konstnär.

Men. När man begår en handling som misstänks vara olaglig så ska man stå till svars för detta. Konstnär eller ej. Ibland kan en olaglig handling motiveras som skälig av konstnären som vill rikta blickarna mot något hen menar inte kan få tillräckligt med uppmärksamhet på annat sätt (som fallet var med Anna Odells uppmärksammade Okänd, kvinna 2009-349701). Och må så vara! Men det är uppoffringar som får göras på konstnärens egen bekostnad snarare än på tillämpningen av våra lagars.

Vad Dan Parks syfte med att sprida rasistisk propaganda är har jag ingen aning om. Det är möjligt att det konstnärliga syftet är sådant att det ger ett ytterligare innehåll till handlingarna än det rent rasistiska. Eller så är det bara vidrigheter, vilket jag tror, men inte vet. Det som däremot är solklart är att om en olaglig handling begåtts, som hets mot folkgrupp odiskutabelt är, så ska den som brutit mot lagen också stå till svars för detta. Konstnär eller ej, så enkelt är det faktiskt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!