Människoöden i fotokonst

Luciano Escanillas fotoutställning på Gallery Studio 8 visar tio fotografier från bland annat Eritrea, Chile och Ecuador. Karin Andersson ser intressant fotografi som balanserar dokumentärt med digitalt bearbetat.

1 september 2011 09:59

Fotoutställningen I världen på Gallery Studio 8 är en av Uppsala Fotofestivals 20 enskilda utställningar. Det är Luciano Escanillas första separata fotoutställning i Sverige där han dock tidigare har ställt ut målningar. Och den måleriska konsten har även smygit sig in i fotografierna.

Utställningen visar tio fotografier, tagna från fotografens resor. Det är motiv från bland annat Eritrea, Chile och Ecuador med fokus på platser, situationer och händelser men alltid med människan i centrum. Det är dokumentära fotografier där en del ges ett måleriskt uttryck genom digital bearbetning. Recykling man till exempel är tagen i Chile där en man och hans överbelamrade cykel fångas av kamerans blixt. Luciano Escanilla har bearbetat bilden så att mannen tycks vara belyst av UV-ljus och allt skräp som han lyckats packa på sin cykel avger ett symboliskt radioaktivt sken.

Det är spännande att se åt vilket håll konstfotografiet drar sig när den digitala bearbetningen får allt större utrymme. Men samtidigt är det en balansgång när motivet skildrar människor ur ett dokumentärt perspektiv: det är lätt att innehållet går förlorat när den konstnärliga adderingen träder in. I bästa fall förstärks fotografiets budskap, i värsta fall skyms det under lager av färg. Luciano Escanilla behärskar denna avvägning. Fotografiets autenticitet skapar fascination och nyfikenhet och I världen är en talande utställning där fokuseringen på människorna ger en känsla av att varje fotografi bär på en unik historia. Jag saknar dock kompletterande bildtexter för att lättare få tillgång till dessa historier som nu känns onödigt svåråtkomliga. 

Konst
I världen
Luciano Escanilla
Gallery Studio 8
19 aug-5 sep

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!