Besvärande Band Aid-svulst

Sebastian Johans ser en utställning som har goda intentioner, men som inte räcker hela vägen fram när Jens Assur ställer ut på Liljevalchs.

18 april 2013 08:57

Efter ett 90-tal som prisbelönt pressfotograf har Jens Assur med stora ord och än mer omfångsrika projekt riktat sin kameralins mot angelägna teman som västerlandets ohämmade frosseri, miljöfrågor, avfolkningsproblematik, urbanisering och andra globalt intressanta debattämnen.

Assur är en duktig fotograf som kan komponera snygga bilder i de flesta sammanhang, men ibland ställer sig ett gigantiskt självförtroende och en distanslös världsförbättraranda i vägen för resultatet.

Så är fallet också i det monumentala projektet Africa is a great country, som har fyllt Liljevalchs med 40 fotografier i maxstorleken 2,5 x 3,5 meter från några av den afrikanska kontinentens snabbast växande städer. Som utställningens inte särskilt subtila titel antyder går Jens Assur i strid med västerlandets väldigt stereotypa bild av Afrika, där 55 länder slås samman till ett enda land som består av död och elände och just ingenting annat. Och visst är det en angelägen föresats. Vi behöver se vardagliga bilder från Maputo, Lusaka, Lagos, Johannesburg, Kigali, Dar es Salaam och andra städer som rymmer en växande medelklass som vi knappt vet att den existerar. Det är sant att vi sällan möter nyheter om tillväxt och utveckling i Afrika i det gängse flödet. I sin prisbelönta pressfotokarriär bidrog Jens Assur i högsta grad till den dominerande bilden, och nu vill han göra bot genom att bredda perspektivet.

Det är svårt att inte bli visuellt imponerad av de enorma printarna. Jens Assur har ställt sin storformatskamera framför vägbyggen, skyskrapor, hamnarbetare, turistande människor, sportklubbar, flygplatser, väggklotter, reklamskyltar, containerstaplar och mer eller mindre anonyma kvarter. Formatet och bildskärpan som de stora negativen tillåter gör att betraktaren nästan kan kliva in i de aktuella miljöerna, som mer förmedlar olika grader av urbanitet i största allmänhet än korrelerar med en förväntad Afrikabild. Så långt fungerar allt utmärkt.

Men det går inte att skaka av sig en känsla av att pretentionerna är större än resultatet. Ett problem är att det konstsammanhang Assur väljer att presentera sitt projekt inom inte är särskilt obekant med en varierad bild av livet i afrikanska länder. Tvärtom. De senaste decennierna har många afrikanska fotografer stigit fram och breddat bilden – den Hasselbladprisade sydafrikanen David Goldblatt är bara ett uppenbart exempel.

Det är dessutom väldigt få av de 40 bilderna som överraskar, och många känns som mindre självständiga hänvisningar till andra fotografers verk. Informationen kring varje motiv kunde också vara större än det knappa konstaterandet, typ ”Nyarutarama Sports Club, Kigali – Rwanda”, vi får. Om det nu är en bredare kontext man är ute efter.

Africa is a great country är inget totalhaveri, men utställningen dras av ett visst mått av besvärande Band Aid-svulst som går på tvären med de uttalade ambitionerna.

Konst

Africa is a great country

Jens Assur
Liljevalchs
Pågår till 2 juni

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sebastian Johans