Vackert men jämntjockt

Vackra körklanger men lite för meditativt tyckte Per A F Åberg om årets upplaga av Uppsala Vokalensembles ryska julkonsert.

11 januari 2012 09:28

Numera är Uppsala Vokalensembles ryska julkonsert i Domkyrkan en fin tradition. I år ägde den rum på själva ryska juldagen och vi fick höra rysk julmusik och annan religiös musik av både äldre och nyare ursprung.

Körens tidigare ledare Maria Goundorina som påbörjade denna tradition har nu lämnat över till Sofia Ågren men ombytet har inte haft någon menlig inverkan på körens framförande. Den ryska körklangen som är så svår att efterlikna finns kvar. Stämmorna är liksom tidigare rena, klara och stadiga och insatserna precisa. Körklangen är mycket vacker.

Jag saknade dock de kraftiga växlingarna mellan starkt och svagt som är vanliga i rysk kyrkomusik; nu tenderade det med några undantag att bli för meditativt, litet jämntjockt helt enkelt.

Sofia Ågren visade att Domkyrkan lämpar sig utmärkt väl för körsång av den här typen. Hon vände Domkyrkans svårbemästrade akustik till sin och körens fördel genom att utnyttja efterklangens förstärkande effekt och vänta ut den efter varje frasslut.

Flera verk från tidigare konserter återkom i år men så ska det vara med julkonserter. Nikolaj Kedrovs Otje nasj är ett som jag tycker mycket om liksom Blagoslavi dusje moja av Michail Ippolitov-Ivanov.

Även Djeva Dnes’ av Dmitrij Bortnjanskij och Dnes’ Christos av Stepan Degtiarev blev starka upplevelser med perfekt intonation av kören och fint gestaltad dramatik.

Sergej Rachmaninovs vackra Tebe poem klingade fint med stämmorna i sköna harmonier och Wivica Leitz hade ett mycket vackert solo.

De fyra solisterna var utmärkta framför allt i solokvartetten Deva dnes’ där hela kyrkorummet utnyttjades genom att de sjöng längst bort vid högaltaret. De var också mycket bra i avslutningsnumret Aleksej Larins kantat Christmas Carols över slavisk folklore, dvs en bearbetning av kända slaviska julsånger. Här återfanns Stilla Natt, som ju tillhör hela kristenheten, och Elin Skorups änglastämma förde budskapet om frälsarens födelse till människorna. Även Margit Zeijlemaker, Mikael Englund och Jens Persson gjorde utmärkta insatser liksom den anonyme körmedlemmen på slagverk.

Det extranummer som kören tidigare konserter har givit publiken uteblev i år. Det kan i vart fall inte ha berott på bristande entusiasm från min sida.

KONSERT

Rysk jul
Uppsala Vokalensemble
Domkyrkan, lördag

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per A F Åberg