Journalistikens svarta hål

Att generera klick på nätet har närmast blivit ett självändamål för dagens tidningsredaktioner. Men vad händer med journalistiken när den börjar mäta kvalitet i kvantitet?