Hon vill reformera islam

Författaren Irshad Manji har tagit sig an uppgiften att reformera islam. Hennes senaste bok kom som ett eko av den arabiska våren. UNT har träffat henne.

26 oktober 2011 13:44

Att döma av dina böcker är de fem dagliga bönerna inte nödvändiga och Koranen är inte ofelbar. Dessutom har du sagt att du ber i riktning mot din bokhylla i stället för mot Mekka. Hur mycket kommer att återstå av islam efter din reformation?
– Det handlar inte om vad som blir kvar utan om vad som ska läggas till. Det som ska läggas till är en uppfattning hos de troende att vi har en relation med gud och inte med guds självutnämnda ställföreträdare. Vi förlorar ingenting med de reformer som jag efterlyser, vi återställer någonting som har gått förlorat och det är självständigt tänkande.

Därmed har hon kommit in på ett favoritämne: att det inom islam har funnits en tradition av fritt tänkande som länge har förtryckts.
– Vad var det som islam saknade för tusen år sedan, när det var tillåtet att tänka självständigt, och som skulle saknas i dag om folk började ställa fler frågor? säger hon.

Hon är inte ensam. Hennes böcker, Det muslimska problemet (svensk översättning 2008) och Allah, liberty and love (utkom i USA i somras), är fulla av läsarbrev och berättelser om möten med unga muslimer såväl i Väst som i Indonesien, Egypten och på Västbanken som alla önskar sig en förändring. På begäran från läsare i länder där det vore omöjligt att ge ut hennes böcker har hon på sin sajt lagt ut gratisöversättningar av Det muslimska problemet till arabiska, persiska och fyra andra språk, översättningar som har laddats ner mer än två miljoner gånger.
– En kärleksfull gud skapar inga robotar. En intressant gud skapar intressanta varelser, som är unika individer, säger hon.

Manji försvarar individens rättigheter mot uppfattningen att man inte är en äkta muslim om man inte underkastar sig kollektiva normer. I sina böcker talar hon om personlig integritet, självkritik och civilkurage – principer som även de som stöder ett sekulärt samhälle borde kunna ställa sig bakom. Hon vill att islam ska finna sin plats inom ett sekulärt samhälle, på samma sätt som kristendomen har gjort.
– Jag vill uppmana alla troende, inte bara muslimer, att förvänta sig mer av sig själva och att inte vara så snabba med sina försvarsreflexer, säger hon. Islam utvecklades direkt ur kristendomen och judendomen och det betyder att vår tro egentligen är väldigt pluralistisk. Det betyder att inskränkta traditioner är raka motsatsen till vad vi borde hylla.

Fast i din senaste bok skriver du mer om medborgarrättsrörelsen och Martin Luther King än om Muhammed?
– Men Muhammed är inte gud. En av de saker som korrumperar islam är att vi har förvandlat människan Muhammed till en avgud. Om islam ska kunna bli den humana och pluralistiska religion den har kapacitet att bli kan muslimerna inte göra hela jobbet själva. Förändringen måste komma inifrån, men den kan inte lyckas om den inte får stöd av icke-muslimer som har ett uppriktigt intresse för universella mänskliga rättigheter. Där kommer Martin Luther King in. Om han vann uppskattning på 1960-talet för att han kritiserade den kristna majoritet som inte tog avstånd från segregationen skulle vi i dag också kunna lyssna till de röster inom islam som säger att vi inte är tvungna att underkasta oss förtryckande traditioner.

Irshad Manji

Egyptier född i Uganda
Irshad Manji föddes 1968 i Uganda. När Idi Amin kastade ut medborgare med icke-afrikanskt ursprung flydde hennes föräldrar, som härstammar från Indien och Egypten, till Kanada, där hon växte upp. Manji är lesbisk och har en bakgrund som journalist, bland annat ledde hon det kanadensiska tv-programmet Queer television. Hon är en flitig skribent och driver i dag The Moral Courage Project vid New York University. Antalet hotbrev har hon slutat räkna. Följ hennes reformarbete på irshadmanji.com.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!