Hedersvåld på svenska

Utställningen Hedersrelaterat våld på Fredens Hus i Uppsala vill ifrågasätta förutfattade meningar utifrån kön, kultur och religion.

3 november 2011 11:42

Nyligen öppnade Fredens Hus, tidigare kallat Fredsmuseum, i nya lokaler på slottet. Nu med en yta på 650 kvadratmeter, jämfört med de 150 kvadratmeter som man hade tidigare, och med åtta utställningar i lokalerna. Utställningen
Hedersrelaterat våld – en fråga för dom andra? med fotografier av Elisabeth Ohlson Wallin, invigs i dag och utställningens kärnfråga: Vad menar vi när vi talar om hedersrelaterat våld?, tas upp i en diskussion mellan Lina Gidlund, verksamhetsansvarig för Diskrimineringsbyrån Uppsala, och Marie Glaas, jurist på Uppsala kvinnojour, som även arbetat fram utställningen.
– Tanken är att belysa att det finns andra former av hedersrelaterat våld än de som förknippas med invandrare och som det skrivs om i medierna. Det är en viktig fråga att diskutera framför allt för ungdomar som inte vet att det finns svensk hederskultur, säger verksamhetschef Jesper Magnusson.

Magnusson nämner våld i form av pennalism men också det våldsamma historiska arv som vi har i Norden där det till exempel inte var länge sedan som barnagan försvann. Men framför allt pratar han om våldet som sker innanför dörrarna till de svenska hemmen.
– Det vanligaste hedersvåldet, som fortfarande existerar, är i nära relationer mellan en svensk man och kvinna. Det pratar vi inte om på samma sätt som om våld i andra kulturer. Där finns ett stort mörkertal och dessa brott bevakas heller inte i medierna på samma sätt, poängterar Jesper Magnusson.

Utställningen riktar sig till elever i årskurs 6 upp till gymnasiet och redan nu är ett trettiotal skolor inbokade. Innan jul tror Jesper Magnusson att närmare 50–60 klasser kommer att hinna besöka utställningen.
– Målet är att utställningen ska utmynna i ett fortbildningsmaterial för lärare och elever, säger Magnusson.
I samband med utställningen anordnas också föreläsningar och kvällsprogram där olika aspekter av hedersrelaterat våld tas upp, som till exempel barn som växer upp med våld i familjen, rasism, våld i hbt-relationer, tvångsäktenskap och våld i nära relation.
– Vi kommer i snitt att ha ett kvällsprogram varannan vecka, säger Jesper Magnusson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!