"Fullerö park är ett attentat mot historien"

KRÖNIKA.  Krönikören Magnus Alkarp vill låta rista en 30 meter hög runsten för att påminna eftervärlden om vilka beslutsfattare som förvandlade Fullerö park till en historielobotomerad katastrof.  

29 maj 2011 14:08

Jag föreslår att man låter rista en 30 meter hög runsten vid infarten till Fullerö park, så att människor i tusentals år kan läsa namnen på alla de beslutsfattare som förvandlade en av landets mest känsliga historiska miljöer till en historielobotomerad katastrof.
Fullerö ruvade länge på sina hemligheter. Alla visste att platsen var en högintressant del av komplexet Gamla Uppsala, men området var känsligt, ingen plats man grävde på i onödan. Sedan kom det stora E 4-projektet, och nu rådde det inte längre någon tvekan.

Men just när arkeologerna grävt fram Fullerös historia i all sin prakt och Fulleröborna kunde glädja sig åt att det alldeles enastående kulturlandskapet fått vetenskapligt innehåll, kom Uppsala kommun och bestämde att Fulleröbornas nyupptäckta och sensationella historia skulle asfalteras och på resterna av vad som förmodligen är ett stort outforskat fornminnesområde resa ett amerikanskt Vikingaland.
Och det verkar ju förnuftigt. Jag menar, vad är väl Fullerös verkliga kulturminnen värda, när man kan bygga ett helt dj-la amerikanskt Vikingaland på stället? Det är ju trots allt pengar det handlar om. Pengar som ska tas ur våra fickor och ner i någon annans.

För att åstadkomma detta hyper-amerikanska Vikingaland, måste man först ta bort resterna av den riktiga vikingatiden. Det får man inte, men eftersom byggnadsnämnden har fått rykte om sig att vara väldigt bussiga mot exploatörer skall ett område i Fullerö, som all arkeologisk expertis hävdar är proppfull med okända fornlämningar, transporteras bort med bulldozer.
Det vetenskapliga skall överlåtas till de excellenta experterna på The Goddard Group i North Hollywood. Med sådana oerhört historiskt korrekta skapelser som exempelvis Monster Mansion, The Amazing Adventures of Spider-Man, Conan: A Sword and Sorcery Spectacular och Monster Plantation ska vi nu, till skillnad från Gamla Uppsala Museum, få ett stycke riktig vikingatid. Äntligen. Museet är ju så konstigt. Inga tävlingar. Och inga godisregn. Man måste ju ha lattjo-lajban, det måste ju vara skojsigt!

Denna fulländade lallande idiotkakafoni av imbecillt dravel och förljuget forntidskitsch som bara har till syfte att banalisera och fördumma något så viktigt som historien, måste emanera ur den kulturella lobotomi som i övrigt tycks vara ledstjärnan för rådande kulturpolitik. Och att denna sockervaddsindränkta historieförfalskning nu konkurrerar ut Gamla Uppsala Museum, gläder naturligtvis det största allianspartiet, som ju alltid protesterat när vården av Gamla Uppsalas fornlämningar kommit på tal.

Fullerö park är inte bara ett slag i ansiktet på Fulleröborna, mot näringsidkare i omgivningen, mot dem som var här innan oss. Det är ett praktfullt attentat mot historien.

Magnus Alkarp är forskare, fil dr i arkeologi och tidig historia.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Alkarp