Ett allmänskligt problem

Till och med i de tyngsta berättelserna bor ett hopp. Nicholas D. Kristof och Sheryl WuDunns Halva himlen och Lydia Cachos Maktens slavar kopplar ett grepp kring sexslaveri och globalt kvinnoförtryck. Två av årets viktigaste böcker, konstaterar Karin Andersson.

17 november 2011 09:01

"Den beklagliga sanningen är att kvinnofrågan marginaliseras, och i vilket fall som helst bör könshandel och gruppvåldtäkter betraktas lika lite som kvinnofrågor som slaveriet var en svart fråga eller Förintelsen var en judisk fråga." Denna sanning formuleras av journalisterna Nicholas D. Kristof och Sheryl WuDunn i sin bok Halva himlen där de vill föra upp såväl den lokala som den globala kvinnoförnedringen på agendan.

De människoöden som framträder i boken, insamlade från författarnas egna resor, är berättade enligt reportagebokens formler: som läsare är jag där, jag lider med kvinnorna, tårar rinner under läsningen och gåshuden reagerar på medmänsklig godhet. Historierna backas upp med en imponerande mängd forskning och statistik som lyckas lyfta de enskilda individerna till ett vidare sammanhang utan att förlora i ämnets känslomässiga karaktär.

Runt om i världen nedvärderas kvinnor på grund av sin könstillhörighet. Bland de kanske vanligaste formerna av förtryck här i Sverige ses ifrågasättandet av kvinnlig kompetens och madonna/hora-komplexet, med kvinnors stigmatiserade sexualitet som följeslagare. Det är lätt att, i en jämförelse med utvecklingsländernas förutsättningar för kvinnor, avfärda vår egen situation som lyxproblem. Men dessa två böcker om världens förtryckta kvinnor visar att likheten finns i oviljan att agera och skillnaden ligger i nivåerna genom vilka förtrycket tar sig uttryck.

D Kristof och WuDunn har fokuserat på tre övergripande former av missförhållanden, nämligen könshandel och påtvingad prostitution, könsbaserat våld – inklusive hedersmord och gruppvåldtäkter – samt barnsängsdödlighet. Men säreget för Halva himlen är att den fokuserar på de positiva krafterna till förändring som finns, eller som författarna själva skriver: "Många av berättelserna i den här boken är plågsamma, men håll denna sanning i minnet: Kvinnorna är inte problemet utan lösningen".

Berättelserna om dessa kvinnor och vad de har varit med om, helt olika men med så många gemensamma nämnare, är en intensivt smärtsam läsning. Men det Halva himlen gör så enastående, förutom att den är så heltäckande som möjligt är i detta format, är att den slår an på alla strängar samtidigt: den är informativ, provokativ, bedjande, uppmanande, sorglig och hoppingivande. Det gör Halva himlen till en utmattande läsning, men det är en läsning vi är skyldiga att ta oss igenom. För är det något som författarna bevisar så är det att utbildning och kunskap är den viktigaste beståndsdelen i en förändring.

Den mexikanska journalisten Lydia Cacho, känd för att i tidigare böcker ha avslöjat ett pedofilnätverk där högt uppsatta mexikanska politiker var inblandade, har återigen gett sig ut på en riskfylld resa med ambition att avslöja aktörerna bakom sexslaveriet. Hennes positionering som grävande journalist i Maktens slavar är mer uttalad än hos Halva himlen då Cacho framför allt låter sig inspireras av Günter Wallraffs metoder. På sin resa möter hon bland annat flickor, några 8 år eller yngre, som sålts till bordeller av sina föräldrar och som sedan utvecklats till hypersexualiserade prostituerade som övertygats om att de är födda till horor.

Om Halva himlen hamnar på prispallen för sin heltäckande bild av kvinnoförtrycket så vinner Maktens slavar på sin djupdykning i sexslaveriet (som är den mer korrekta benämningen för trafficking) och de aktörer som styr och drar vinning av den. Men Cacho ger även mer utrymme till ämnet makt och manlighet, där hon kryper in under ytan på den rådande maskulinitetskulturen som använder våld och aggressivitet som manlighetsyttringar. För även om den korrupta makten, med sin penningtvätt och droghandel, granskas och de utsatta kvinnorna får lämna sina vittnesmål så behöver vi förstå den bakomliggande strukturen som gör detta förtryck möjligt. Och där är synen på kvinnan som underlägsen mannen den grundbult som håller ihop och möjliggör bordeller och är orsaken till att våldtäkter används som vapen i krig.

Detta är som sagt böcker som utmattar, men de ger även näring till hoppet. I framför allt Halva himlen ges exempel på exempel på kvinnor som utsatts för det vidrigaste man kan tänka sig, men som trots detta inte låter sig brytas ned. Det är kvinnor som, med lite hjälp, lyckas resa sig upp och skapa bättre förutsättningar för sig själva och för efterkommande. Dessa två välarbetade, informativa, känsloväckande och djupt upprörande böcker utnämner jag utan att blinka till två av årets viktigaste vittnesbörder som måste läsas.

LITTERATUR

Halva himlen – att skapa möjligheter för världens förtrycka kvinnor.
Nicholas D. Kristof och Sheryl WuDunn
Översättning: Per Planhammar
Daidalos

Bäst: Seriositeten, modet och engagemanget som överväldigar.
Sämst: Jag ser nu potentiella förövare och offer på tunnelbanan, på Ica, ja överallt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Andersson