En vision full av kultur

Uppsalakonstnären och reklammannen Michel Östlund vill utveckla området Odinslund i Uppsala till en kulturell mötesplats.

14 mars 2011 11:37

Uppsala kan få en blomsterträdgård med skulpturpark och ett Litteraturens hus i anslutning till Slottet, Carolina och Helga Trefaldighet. Om Uppsalakonstnären och reklammannen Michel Östlund får gehör för sin idé om att utveckla Odinslund till en kulturell mötesplats.
Michel Östlunds pappa, skulptören Staffan Östlund, gick bort 2007. Han hade sin ateljé och skulpturpark i en fastighet som sträcker sig från Övre Slottsgatan ner till gångvägen genom Odinslund förbi Helga Trefaldighetskyrkan.

Enligt vad Michel Östlund berättar, finns det planer att bygga ett flervåningshus med gästbostäder för forskare där. Men Michel Östlund vill se ett kulturellt präglat Odinslund tillgängligt för allmänheten i stället för gästbostädernas slutna miljö.
Problemet är att han inte äger tomten där hans fars ateljé fortfarande finns kvar. Det gör Stiftelsen Ubbo, som planerar bostadsbygget.
– De måste naturligtvis erbjudas en ersättningstomt, säger Michel Östlund, som hoppas att Uppsalas politiker ska inse värdet av att utnyttja Odinslunds läge, för att skapa bland annat det Litteraturens hus, som Uppsala saknar trots det hundratal aktiva författare som bor i staden.
– Men jag tänker inte lokalt kring Litteraturens hus, utan nationellt, säger Michel Östlund, som har börjat undersöka den svenska förlags- och finansvärldens intresse för att medverka i ett eventuellt Odinslundsprojekt.

Familjen Östlund startar i dagarna Stiftelsen Odinslund. Den ska dels förvalta Staffan Östlunds konst, dels verka för det öppna Odinslund. Michel Östlund blir stiftelsens ordförande, bland ledamöterna finns förre landshövdingen Hans Alsén.
– Tänk Monets trädgård, tänk konstmuseet Lousiana, fast i mindre skala, säger Michel Östlund.

Han ser framför sig en renoverad och utbyggd ateljébyggnad där konst möter musik och, framför allt, litteratur. Och en blommande park med skulpturer och gångstigar i hela området mellan Litteraturens hus och Helga Trefaldighet: där finns i dag ett promenadstråk och en boulebana, som passar bra också i en sådan mer genomarbetad parkmiljö, säger han.
Förebilden till Michel Östlunds tänkta Litteraturens hus är Litteraturhuset i Oslo, som i sin tur har litteraturhusen i London och Frankfurt som förebilder.
– Skalan blir naturligtvis en helt annan. Där finns pengar som vi inte har här, poängterar Michel Östlund, som dock tror att ett nationellt Litteraturens hus kan finna sin plats just i Odinslund i närheten av Universitetsbiblioteket och Slottet – inte minst om Slottet fortsätter vara Uppsalas konstmuseum.

I Litteraturhuset i Oslo finns bokhandel, stor scen, mindre scener och samtalsrum för såväl möten som offentliga sammankomster. Där finns också arbetsrum för författare som behöver en lugn plats för sitt skrivande och gästrum för författare från andra länder. Litteraturhusets tillskyndare är Institusjonen fritt ord, en allmännyttig privat stiftelse som värnar om det fria ordet.
Som Michel Östlund ser det, berättar han, skulle Svenska Pen kunna ha lokal i Odinslund. Litteraturens hus skulle också ha galleri, en scen, mötesrum, bibliotek, arbetsholkar för författare och gästrum.
– Kafé skulle vi kunna ha ihop med restaurang Lilla Anna, som jag har talat med, säger han.
Litteraturens hus i Odinslund är dock än så länge bara en idé.
– Det är viktigt att bevara den här miljön, att inte förminska helheten och tillgängligheten från Slottet ner i Odinslund, säger före detta landshövdingen Hans Alsén, ledamot i Stiftelsen Odinslund och en av dem som vill värna och utveckla området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Köster