"Ekologiskt är bättre"

DEBATT. Ekologiskt är visst bättre, men det verkliga problemet är det ekonomiska systemet, skriver Gunnar Rundgren.

17 maj 2010 14:45

KÖTTINDUSTRIN. Birgitta Hults inlägg i UNT den 11  maj berör något väldigt viktigt. Till skillnad från henne så tror jag visst att djur har det bättre på ekologiska gårdar. Även om ekologiskt inte är lösningen på en rad problem i jordbruket, är sannerligen inte heller problemet.

Det egentliga problemet som Birgitta Hult tar upp är att det finns starka krafter som driver bönder in i en situation där de inte har något val annat än att maximera produktionen. Dessa krafter verkar både på ekologiska och icke-ekologiska bönder. Genom ett system av självpåtagna regler och ett högre pris så ges de ekologiska bönderna ett lite större utrymme att se till djurens bästa, och det kan ju inte vara fel. Men i grund och botten så pressas också de av att vara mer produktiva, lönsamma och så vidare. Som Birgitta Hult skriver: ”lantbrukarna förväntas behandla djur som vilka varor som helst”.
Bönderna blir klämda mellan samhällets krav, marknadens krav, konsumenternas krav och deras egen känsla för hur det borde vara.
Det vore bättre och ärligare att vi alla inser att det finns konflikter här. Vårt ekonomiska system saknar mekanismer för att hantera naturresurser och ekosystem på ett uthålligt och värdigt sätt.

I dag producerar de mest effektiva bönderna i världen ofattbara två tusen ton spannmålsekvivalenter mat per årsarbete, det vill säga mat åt tusen personer med köttdiet, medan stora delar av världens miljard bönder inte ens producerar ett ton, det vill säga, de kan med nöd och näppe föda sina familjer. Att säga nej till extrem stordrift betyder inte att vi skall driva jordbruket med helt manuella metoder. Men jordbruket, precis som vårt samhälle i stort, uppvisar starka tecken på att det finns minskad marginalnytta, ja till och med direkta skador med att driva på i samma gamla lönsamhetsbanor som tidigare.
Att säga nej till oreglerad kapitalism i jordbruket betyder heller inte att vi skall återinföra det regleringsjordbruk som vi faktiskt hade fram till åttiotalet och ännu mindre att vi skall införa ett centralplanerat jordbruk à la Sovjet.

Lösningen måste finnas i att vi försöker styra bort eller mildra kapitalismens påverkan på jordbruket, snarare än att - såsom EU:s jordbrukspolitik gör i dag - med lagar och bidrag försöka styra allt rätt. Angrip problemet snarare än att behandla symptomen således.

Gunnar Rundgren, f d ekologisk lantbrukare och grundare av KRAV, bosatt i Uppsala. I dag debattör aktuell med boken Trädgården jorden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Rundgreb