"De äldres läsning en viktig fråga"

Ur vems plånbok ska pengarna tas till biblioteksservice i äldreomsorgen? Både kulturnämnden och äldrenämnden har avsagt sig ansvaret.

26 oktober 2012 07:13

Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kulturnämnden ges i uppdrag att teckna avtal om biblioteksservice för att säkra äldres tillgång på böcker och folkbildning.
- Det är oerhört viktigt att alla människor, oavsett ålder eller hälsa och oavsett om man bor hemma eller på vårdboende, har enkel tillgång till böcker. Jag förväntar mig att den borgerliga majoriteten i kommunen tar sitt ansvar och tar hand om frågan där den hör hemma, det vill säga i kulturnämnden, säger Caroline Andersson, 2e vice ordförande i äldrenämnden (S).

Men kulturnämndens ordförande Eva Edwardsson tycker annorlunda.
- För tre år sedan avstod vi från det här uppdraget. Av penningskäl. Nu tänker jag skriva brev till Ebba Busch och föreslå att vi diskuterar frågan. Ansvaret måste skrivas in i avtalen som finns om äldreomsorg. Utförarna inom äldreomsorgen har råd att tillgodose behovet av bokservice från biblioteket. Äldrenämnden och kulturnämnden måste bestämma vad det ska stå i ett sådant avtal. En så här viktig fråga får inte falla mellan stolarna, säger hon.

Utförarna är huvudmännen för de olika boendena och träffpunkterna inom äldreomsorgen. Uppsala stadsbibliotek har redan tagit kontakt med dem.
- På onsdagen skickade vi brev till elva utförare, bland dem kommunens vård-och bildning som ansvarar för 17 enheter och verksamheter. Vi erbjuder oss att teckna avtal direkt med utförarna till en kostnad som motsvarar den tid vi hittills har lagt på varje ställe, omräknad i pengar, säger Marit Arvidson, chef för bibliotekets uppsökande enhet.

Bibliotekslagen säger att alla medborgare ska ha tillgång till folkbibliotek och att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt personer med funktionshinder, invandrare och andra minoriteter. Bland annat genom att erbjuda litteratur i former anpassade till de här gruppernas särskilda behov.
- Jag uppskattar att socialdemokraterna engagerar sig i frågan, men det är inte deras budget vi arbetar efter. Det är lätt att säga att de vill återföra frågan till kulturnämnden efter en eventuell seger i nästa val, säger Eva Edwardsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Köster