Cecilia Rydinger Alin ny OD dirigent

Allmänna sångens sånganförare professor Cecilia Rydinger Alin blir OD:s nya dirigent efter Robert Sund.
- Det är stort. Hedersamt. Jag är mycket glad, säger hon till UNT.

6 mars 2008 15:31
Rent formellt har styrelsen i Sångsällskapet Orphei Drängar visserligen bara föreslagit Cecilia Rydinger Alin som körens nya dirigent. Själva valet sker vid körens vårsammanträde 6 maj. Men kören och Cecilia Rydinger Alin planerar redan nu för sin gemensamma framtid.
- Jag skall tillträda 1 september och min första produktion med OD blir årets Caprice, säger hon.

Det var just i Capricen, som hon var dirigent 2007, året när hon, maken och dirigentkollegan Folke Alin och dirigenten Mats Nilsson fick ansvaret för var sin OD-konsert, för att kören skulle känna efter vilken av de tre utsedda, som skulle få efterträda Robert Sund.
Var det något problem att konkurrera med äkta mannen?
- Nej, för oss är det inget problem, men det har funnits nyfikenhet omkring. Folke fortsätter som vicedirigent för OD. Han stöder mig helt i det här.

I samband med att hon blir OD:s nya dirigent, lämnar Cecilia Rydinger Alin Allmänna sången efter 20 år som sånganförare. Rekryteringsprocessen för en ny sånganförare börjar i höst.
- Men mitt arbete med Allmänna Sången fortsätter under hösten och eventuellt under våren 2009.
Frågan om det är något särskilt med att en manskör får en dirigent som är kvinna, besvarar hon med nej. Hon påpekar att såväl Stockholms Studentsångare som Lundaensemblen Svanholm Singers har kvinnor bakom taktpinnen.

Med Sångsällskapet OD är det däremot någonting särskilt:
- En kör med 155 års repertoarutveckling och traditioner i ryggen. Och med väldigt engagemang och kamratskap. Det är stort att få vara del av en så lång historia och att få påbörja nästa fas.
Att arbeta med Allmänna Sången eller OD innebär både likheter och skillnader. Viljan är stor i båda körerna, kunnandet likaså.
- Klangligt är det förstås något helt annat att arbeta med OD. jag får instruera sångtekniskt på ett annat sätt. Men musikaliskt är det ingen skillnad mellan blandad kör och manskör. Man måste alltid prestera övertygande tolkningar.
OD:s ribba ligger högt kvalitetsmässigt, säger Cecilia Rydinger Alin.
- Nu är det mitt ansvar att se till att den fortsätter ligga där.

Några uttalanden eller programförklaringar om framtiden vill hon inte göra. Först tänker hon lära känna kören ordentligt och ta itu med den planering, som redan ligger fast. Det ser hon fram emot. Hon har många vänner och bekanta i kören, inte minst sångare som tidigare sjungit i Allmänna Sången.
- Jag upplevde stor värme från kören under arbetet med Capricen. Vi hade väldigt bra kontakt.
Cecilia Rydinger Alin.
Ålder: 46 år.
Familj. maken Folke, kormästare vid Operan, vice dirigent och repetitör för OD, tre barn 16, 13 och 7 år gamla.
Bor: i Bromma.
Yrke: professor i kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, sånganförare för Allmänna Sången året ut, dirigent för OD från och med i höst.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Köster