Berättelsen om det svenska

Vad är egentligen svenskhet och är det något som förändras över tid, eller till och med riskerar att ta slut? Det är frågor som tas upp i en utställning på Fredens hus med start i morgon. UNT Kultur har talat med utställningsproducenten Maja Hagerman.

5 juni 2012 09:00

När Kristianstads länsmuseum fick påtryckningar av nypolitiska partier som ville se fler nationella utställningar så var valet om vem som skulle ha hand om den kommande utställningen om svenskhet inte svårt. Med boken Det rena landet skrev författaren Maja Hagerman en historisk berättelse om hur det gick till när svenska vetenskapsmän och kulturpersoner byggde upp bilden av svenskarna som ett folk med unik härkomst. Vandringsutställningen Kan svenskheten ta slut - om berättelsen om svenskheten kommer nu till Fredens hus i Uppsala och invigs passande nog på Sveriges nationaldag.
- Det är inte meningen att det här ska vara något slags pekpinne att så här är man när man är svensk. Jag tror att om man försöker upprätta en kanon kring svenskhet så blir man snabbt oense, säger Maja Hagerman.

Hon berättar att utställningen snarare tar till vara på berättelsen om hur man genom historien tänkt sig att svenskheten är hotad. Genom bilder av fotografen Claes Gabrielson och tillhörande texter hoppas nu Maja Hagerman att besökarna ska fundera kring hur undanglidande begrepp som ”svenskhet” faktiskt är.
- Jag tror inte att svenskheten håller på att ta slut, men den ser helt olika ut beroende från vilket håll man belyser den. Jag vill att man ska reflektera över hur mycket svenskheten faktiskt har varit: allt från vikingar, lucia och rojalism till fotboll och melodifestival, säger hon.

Svenskhet, eller avsaknaden därav, är onekligen ett laddat och omdiskuterat ämne just nu. Och att utställningen har premiär den 6 juni, på svenska nationaldagen, lyfter ytterligare en aspekt av det som Maja Hagerman menar har blivit totala ickefrågor.
- ”Ta tillbaka svenska flaggan” säger man. Men flaggan, vad är det? Det vi behöver är att ta tillbaka berättelsen om det svenska så det inte bara är extremister som får använda sig av begreppet. Nu har man gjort 6 juni till en helgdag och ändå så genomsyras den av totalt oengagemang. Vad gör folk på nationaldagen, tvättar bilen? säger hon.

Vandringsutställningen är uppbyggd kring stora lådor, där fotografier och texter på olika teman är tryckta. Temana behandlar olika aspekter på hur svenskheten tagit sig uttryck genom historien: vikingatiden, allmogekonst, kungahuset och så vidare.
- Det är viktigt att försöka formulera sig kring det här. Att inte ta ställning lämnar bara över till andra som har starka, ofta extrema åsikter om svenskhet. Det finns många bra saker i Sverige som är konkreta exempel på svenskhet, så som jämställdhetsideal och yrkesarbetande kvinnor, säger Maja Hagerman.

Utställning

Kan svenskheten ta slut?

Kan svenskheten ta slut - om berättelsen om svenskheten är en vandringsutställning producerad av Regionmuseet Kristianstad i samarbete med journalisten och författaren Maja Hagerman. Den handlar om hur historien om Sverige kommit till och hur den använts av olika grupper genom tiderna. På Fredens hus i Uppsala visas den med start den 6 juni och fram till september, med fotografier av Claes Gabrielson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!