Snippor, snoppar och allt det andra

Frågorna är många i mellanstadieåldern, inte minst när det gäller sex och samlevnad. Nu kommer boken som tätar kunskapsluckorna.

12 november 2012 13:00

Världens viktigaste bok. Så har Nathalie Simonsson kallat sin bok om kroppen, kärleken och sexualiteten. Titeln kan låta stöddig, men den har barnens egna upplevelser som utgångspunkt.
- För barn i mellanstadieåldern är det här de viktigaste frågorna i hela världen: Hur det känns att bli kär, hur man gör slut, vad som händer med kroppen under puberteten och hur man ska förhålla sig till sexualiteten, säger Nathalie Simonsson.

Till vardags är hon sexualupplysare på RFSU och i sitt arbete har hon träffat många mellanstadieklasser. Bland annat har hon slagits av vilka dåliga förkunskaper de flesta mellanstadielärare har när det gäller sexualundervisning.
- Lärarna har ofta fått klippa och klistra ihop kompendier eftersom det inte har funnits böcker som passar just mellanstadiet. Dessutom har de flesta mellanstadielärare ingen utbildning i sex och samlevnadskunskap, vilket har gjort att de har skjutit på undervisningen till högstadiet.
- Förhoppningsvis hjälper den nya mellanstadielärarutbildningen, som ändrades förra året, där man nu har lagt till sex- och samlevnadskunskap, säger Nathalie Simonsson.

Enligt henne är det många barn som känner en onödig oro över kroppsliga förändringar under puberteten.
- Många undrar över saker som om det är normalt att brösten är olika stora, att snoppen är sned eller att mensen är grynig. Sådana frågor bygger på självkänsla och de kan vara utmanande under den här tiden då man ofta jämför sig med andra eller med bilder i reklam och film. Förhoppningsvis kan boken hjälpa fler att förstå att oron ofta är bortkastad.

Eftersom många vuxna kan uppleva att det känns genant eller privat att prata om sex så förblir också mångas frågor obesvarade alldeles för länge.
- Min erfarenhet är att barn blir väldigt glada när någon vuxen äntligen tar sig tid att prata och lyssna på dem, att någon tar deras känslor och åsikter på allvar. Det är de inte bortskämda med!

Att undvika ämnet blir dessutom en motsägelse till det mediebrus som omger barnen, poängterar Nathalie Simonsson.
- Barnen möter sexuella budskap runt om i samhället, långt innan de ens har hållit någon i handen. Det skapar ett "glapp" där det finns behov hos barnen att få samtala och läsa kring detta.

Hur ska man som förälder prata med sitt barn om sex egentligen?
– Man ska inte vänta på det stora ”blommor och bin-samtalet”. Då blir det så ödesmättat och ungen vill sjunka ner genom golvet. Då är det bättre att försöka prata om det i sammanhang som känns mer naturliga, som till exempel när man ser en reklamfilm på tv, när man går förbi hyllan med bindor i affären och så vidare. Börjar man tidigt så blir det inte allt för laddat.

Är det stor skillnad i dag jämfört när du själv gick i mellanstadiet?
– Egentligen inte. Vi hade samma frågor och funderingar på vår tid som barnen har nu. Samtidigt så har nätet betytt mycket. På internet har man tillgång till massor av information som barn kan behöva få hjälp med att bearbeta. I dag förekommer också sexuella trakasserier på nätet. Det positiva är dock att det, till skillnad mot det som händer på skolgården, innebär att det finns konkreta bevis.

Världens viktigaste bok är inte bara tänkt som en undervisningsbok utan kan också läsas av barnen själva. Simonsson har varit mån om att undvika pekpinnar och moraliserande. Hon placerar inte heller homosexualitet eller transsexualitet på en marginaliserad plats i boken.
– Inom populärkulturen är det nästan alltid den heterosexuella romantiken som skildras som ett hångel i solnedgången. Jag vill visa att kärleken kan se ut på olika sätt. Alla har rätt att själva definiera hur de vill leva sina liv och vilka de vill gilla.

Saxat ur kursplanerna för årskurs 4-6

Biologi:
Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Samhällskunskap:
Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Religion:
Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller,
jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Svenska:
”Texter … som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.”

Hem och konsumentkunskap:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om, och ges möjligheter att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet.

Fler böcker om sex och samlevnad:
Lilla snippboken
Lilla snoppboken
Ida och Minimum
För tonårskillar: Kukbruk. Respekt
För tonårstjejer: Sex med mera Mensboken

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Björn Lövenlid