"Öppen konstvägg berikar Uppsala"

En öppen konstvägg ger Uppsala ett rikare konstliv, skriver Ylva Larsdotter (V).

30 augusti 2019 14:03

Replik på Sarah Havneraas (KD) UNT 28/8

Mångfald, kreativitet och inspiration. Ett sätt för alla att få synas och ta plats i det offentliga rummet. Ett rikare konstliv och ett utrymme för en etablerad och populär konstform att utvecklas. Det är det vi får genom att uppföra och driva en öppen konstvägg i Uppsala.

Graffiti eller gatukonst har kallats för världens största konströrelse. Gatukonstnären Banksy har i många år betraktats som en av samtidens mest inflytelserika konstnärer. I Sverige har graffiti funnits i mer än 30 år men trots sin etablering och popularitet saknas det ofta både kunskap om denna konstform och utrymme för dess utövning. I Uppsala idag finns det inte några bra möjligheter för denna konstform.

Gatukonst finns där människor är och erbjuder en låg tröskel och högt i tak. En öppen konstvägg är som en levande utställning, ständigt i förändring och öppen för alla att använda. Människor som sällan besöker museer eller konstutställningar får möjlighet att ta del av och inspireras av konstnärliga uttryck. Gatukonst erbjuder dessutom chansen för tjejer att utrycka sig och ta plats i det offentliga rummet. På en öppen konstvägg kan vem som helst sätta sin prägel på sitt Uppsala.

Det är därför det känns anmärkningsvärt att KD går ut med en ålderdomlig syn på en populär och uppskattad konstform. Istället för att missriktat dela in konst i bra och dåligt vill vi i Vänsterpartiet skapa mer plats för all konst i Uppsala. När KD vill att politiker ska avgöra vilken konst som ska få finnas fiskar de i mörka vatten.

En öppen konstvägg berikar och ökar mångfalden i Uppsalas kulturliv. Så skapar vi ett mer öppet, kreativt och inkluderande Uppsala för alla.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!