Nytt konstverk planeras vid Domkyrkan

Verket ska vara en gestaltning av värden och värderingar från reformationen som fått betydelse in i vår tid.

16 juni 2017 11:00

– Reformation betyder att återställa något till sitt ursprung. Samt att omforma något till framtiden, säger konstnären Meta Isæus-Berlin när hon presenterar bilder och skisser av verket ”Bordet och ordet”, med undertiteln ”Bordet – en sinnebild av reformationen!”

Med anledning av reformationens 500-årsminne har Svenska kyrkan beställt ett nytt offentligt konstverk med placering vid trappen på Domkyrkoplan i Uppsala. Verket består av ett bord och fyra stolar som ska gjutas i brons och fästas på en sockel med beläggning av skiffer. På bordet ska vara en relief i bladguld med ett bibelcitat "Jag är vägen..." ur Johannesevangeliets 14:e kapitel. Under bordet är en glastäckt monter nedsänkt i marken. I den ska finnas böcker, skrifter och några möbler. Dygnet runt är montern belyst, både i överkanten och i ett nedre rum, där en bland annat bibel ligger uppslagen. Verket ska vara uppvärmt så att eventuell snö på det smälter.

– Tanken är att man ska kunna sitta i stolarna och ha ögonkontakt med dem som sitter runt bordet. Men stolarna är också placerade så att barn och andra ska kunna ta sig fram för att titta ned i den nedsänkta montern, berättar Meta Isæus-Berlin.

Än så länge är byggandet av konstverket inte formellt beslutat.

– Men eftersom skissen finns och det redan har blivit en offentlig diskussion om verket så ville vi visa vad det handlar om, säger Linda Wallenberg, konstkonsult för projektet.

I UNT (13 maj 2017) ifrågasatte Bertil Murray, präst i Domkyrkan, att kyrkan satsar pengar på konst när det finns så många utsatta människor.

Verket beräknas kosta fyra miljoner och en halv miljon ska bekostas av fondmedel. Hur resten ska finansieras är inte riktigt klart än.

– Bra konst väcker alltid diskussion. Satsningen ska också ses i relation till Svenska kyrkan lägger betydligt mycket mer än så på renoveringar av byggnader, säger Antje Jackelén, ärkebiskop som har varit delaktig i projektet sedan starten.

– Vi skulle inte ha det kulturarv vi har från tidigare generationer om inte kyrkan hade beställt musik och konst av konstnärer.

Konstnären själv tycker att debattörens benämning av hennes verk, "fikabord", är helt okej.

– Fikabord är ett svenskt ord som handlar om att människor alla åldrar kan mötas en stund och kanske samtala om både inre och yttre förhållanden, vilket är vad verket handlar om.

Flera instanser ska uttala sig innan det slutgiltiga beslutet fattas i september av Uppsala pastorat. Om så sker kan verket vara på plats våren 2018.

Personligt

Meta Isæus-Berlin

Född 1963 i Stockholm, där hon fortfarande bor och verkar.

Mastersexamen från Kungliga konsthögskolan i Stockholm 1993.

Mest arbetar hon med installationer och måleri. Hon har tidigare medverkat i Istanbul och Venedigbiennalen och haft utställningar både i Sverige och internationellt. Senaste utställningen vi Uppsala var på Bror Hjorths hus,"Mörkersyn" 2016.

Just nu arbetar hon med konstnärliga gestaltningsuppdrag i Lund och Uppsala, samt inför en utställning i Barcelona hösten 2017.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Sigroth-Lambe